Zamknij okno Drukuj dokument

Protokół Nr 32/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i Budżetu Rady Gminy Orchowo z dnia 27 listopada 2017r.

Data posiedzenia:
2017-11-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Komisji Rolnictwa.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 31/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty oraz Komisji Rolnictwa
z dnia 24 października 2017r.
5. Informacje dotyczące rolnictwa - ODR, Izba Rolnicza.
6. Stan dróg w gminie: drogi gminne, powiatowe.
7. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018 - propozycje.
8. Opiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie obniżenia średniej ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę do
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Orchowo - druk nr 217,
2) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok - druk nr 218,
3) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - druk nr 219,
4) w sprawie zasad przyznawania pomocy stypendialnej dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzących jest Gmina Orchowo - druk nr 220,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 - druk nr 220,
6) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017 - 2031 - druk nr 221.
9. Wnioski i sprawy bieżące.
10. Zakończenie.


Uwagi:Załączniki

Protokół Nr 32/17 (7.4MB)    
Protokół Nr 32/17 (40.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kolberg
Data utworzenia:2017-12-22 09:46:05
Wprowadził do systemu:Agnieszka Kolberg
Data wprowadzenia:2017-12-22 09:46:18
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-12-22 11:32:31
Ostatnia zmiana:2017-12-22 11:32:42
Ilość wyświetleń:68