Zamknij okno Drukuj dokument

Protokół Nr XXXIX/17 z Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2017r.

Data posiedzenia:
2017-06-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXXIX/17 Sesji Rady Gminy Orchowo.
2. Stwierdzenie kworum oraz wnioski dotyczące porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXVII/17 z Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2017r. oraz Nr XXXVIII/17 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 12 czerwca 2017r.
4. Informacje Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Prezentacja możliwości systemu interaktywnego w Urzędzie Gminy Orchowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego
oraz informacji o stanie mienia gminy,
b) zapoznanie się z opinią RIO o wykonaniu budżetu,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok - druk nr 194.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Orchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia gminy,
b) przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
c) zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
d) rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Orchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok - druk nr 193.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 - druk nr 195,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017 - 2031 - druk nr 196.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wnioski, problemy sołectw, informacje różne.
12. Zakończenie XXXIX/17 Sesji Rady Gminy Orchowo.


Uwagi:Załączniki

Protokół Nr XXXIX/17 (10.4MB)    
Protokół Nr XXXIX/17 (51.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kolberg
Data utworzenia:2017-09-21 13:55:54
Wprowadził do systemu:Agnieszka Kolberg
Data wprowadzenia:2017-09-21 13:56:05
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-10-03 14:09:52
Ostatnia zmiana:2017-10-03 14:09:54
Ilość wyświetleń:68