Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Wójt (1)
    Rada Gminy i komisje Rady (5)
    Sołtysi, statuty sołectw, protokoły z zebrań wiejskich (0)
        Fundusz sołecki (2)
        Sołtysi (1)
        Protokoły z zebrań wiejskich (0)
            Sołectwo Bielsko (8)
            Sołectwo Linówiec (10)
            Sołectwo Myslątkowo (7)
            Sołectwo Orchowo (12)
            Sołectwo Orchówek (7)
            Sołectwo Osówiec (9)
            Sołectwo Różanna (9)
            Sołectwo Skubarczewo (9)
            Sołectwo Słowikowo (15)
            Sołectwo Szydłówiec (9)
            Sołectwo Wólka Orchowska (8)
            Kadencja 2019--2022 (0)
                Sołectwo Bielsko (4)
                Sołectwo Linówiec (3)
                Sołectwo Myślątkowo (6)
                Sołectwo Orchowo (5)
                Sołectwo Orchówek (4)
                Sołectwo Osówiec (5)
                Sołectwo Różanna (5)
                Sołectwo Skubarczewo (5)
                Sołectwo Słowikowo (6)
                Sołectwo Szydłówiec (5)
                Sołectwo Wólka Orchowska (4)
    Jednostki Organizacyjne (0)
        Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo (1)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie (0)
            Gminne Przedszkole w Orchowie (0)
            Szkoła Podstwowa im. Władysława Lorkiewicza w Orchowie (1)
        Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie (2)

Rada Gminy
    Transmisje obrad Rady Gminy VIII kadencji - 2018-2023 (39)
    Imienne wykazy głosowań radnych (0)
        VIII kadencja -2018-2023 (42)
    Terminy i tematy posiedzeń Sesji i komisji ważne! (63)
    Uchwały obowiązujące (0)
        Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (0)
            ROK 2018 (3)
                Uchwały I/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 19 listopada 2018r. (0)
                Uchwały II/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 3 grudnia 2018r. (10)
                Uchwały III/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2018r. (11)
            ROK 2019 (0)
                Uchwały IV/19 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2019 r. (8)
                Uchwały V/19 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 13 lutego 2019 r. (2)
                Uchwały VI/19 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2019 r. (4)
                Uchwały VII/19 Nadzwyczajnej Sesji rady Gminy Orchowo z dnia 5 marca 2019 r. (2)
                Uchwały VIII/19 Sesji Rady Gminy Orchowo w dniu 28 marca 2019 r. (6)
                Uchwały IX/19 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. (4)
                Uchwały X/19 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2019 r. (6)
                Uchwały XI/19 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 czerwca 2019 r. (5)
                Uchwały XII/19 Nadzwyczajnej Sesji rady Gminy Orchowo z dnia 4 lipca 2019 r. (1)
                Uchwały XIII/19 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 19 lipca 2019 r. (2)
                Uchwały XIV/19 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 6 sierpnia 2019 r. (2)
                Uchwały XV/19 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 21 sierpnia 2019 r. (1)
                Uchwały XVI/19 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. (1)
                Uchwały XVII/19 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. (3)
                Uchwały XVIII/19 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 września 2019 r. (5)
                Uchwały XIX/19 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2019 r. (4)
                Uchwały XX/19 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 15 listopada 2019r. (2)
                Uchwały XXI/19 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 listopada 2019r. (9)
                Uchwały XXII/19 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 16 grudnia 2019r. (1)
                Uchwały XXIII/19 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r. (12)
            ROK 2020 (0)
                Uchwały XXIV/20 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orcohwo z dnia 16 styczniia 2020r. (2)
                Uchwały XXV/20 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 stycznia 2020r. (2)
                Uchwały XXVI/20 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 lutego 2020 r. (5)
                Uchwały XXVII/20 Nadzwyczajnej Rady Gminy Orchowo z dnia 8 kwietnia 2020r. (14)
                Uchwały XXVIII/20 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 14 maja 2020r. (3)
                Uchwały XXX/20 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 1 czerwca 2020r. (3)
                Uchwały XXXI/20 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 3 lipca 2020r. (3)
                Uchwały XXXII/20 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 13 lipca 2020r. (2)
                Uchwały XXXIII/20 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 23 lipca 2020r. (4)
                Uchwały XXXIV/20 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 13 sierpnia 2020r. (6)
                Uchwały XXXV/20 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 sierpnia 2020r. (6)
                Uchwała XXXVI/20 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 11 września 2020r. (1)
                Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2020 r. (5)
                Uchwały XXXVIII/20 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 5 października 2020 r. (6)
                Uchwały XL/20 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2020 r. (13)
                Uchwały XLI/20 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 12 listopada 2020 r. (2)
        Uchwały Rady Gminy VII kadencji (0)
            ROK 2018 (0)
                Uchwały XLVIII/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 1 lutego 2018r. (3)
                Uchwały XLIX/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2018r. (6)
                Uchwały L/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2018r. (6)
                Uchwały LI/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 23 maja 2018r. (2)
                Uchwały LII/18 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 maja 2018r. (2)
                Uchwały LIII/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 21 czerwca 2018 r. (12)
                Uchwały LIV/18 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 4 lipca 2018 r. (1)
                Uchwały LV/18 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 17 lipca 2018 r. (1)
                Uchwały LVI/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 13 sierpnia 2018r. (2)
                Uchwały LVII/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 5 września 2018r. (1)
                Uchwały LVIII/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 września 2018r. (5)
                Uchwały LIX/18 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 16 października 2018r. (1)
            ROK 2017 (0)
                Uchwały XXXII/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 stycznia 2017r. (1)
                Uchwały XXXIII/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2017r. (2)
                Uchwały XXXIV/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 2 marca 2017r. (9)
                Uchwały XXXV/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2017r. (6)
                Uchwały XXXVI/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2017r. (2)
                Uchwały XXXVII/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2017r. (3)
                Uchwały XXXVIII/17 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 12 czerwca 2017r. (2)
                Uchwały XXXIX/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2017r. (4)
                Uchwały XL/17 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 lipca 2017r. (3)
                Uchwały XLI/17 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 17 sierpnia 2017r. (1)
                Uchwały XLII/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2017r. (5)
                Uchwały XLIII/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2017r. (4)
                Uchwały XLIV/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 października 2017r. (5)
                Uchwały XLV/17 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 13 listopada 2017r. (2)
                Uchwaly XLVI/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 listopada 2017r. (4)
                Uchwały XLVII/17 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017r. (11)
            ROK 2016 (0)
                Uchwały XXXI/16 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2016r. (11)
                Uchwały XXX/16 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 24 listopada 2016r. (5)
                Uchwały XXIX/16 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 października 2016r. (2)
                Uchwały XXVIII/16 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 września 2016r. (16)
                Uchwały z XXVII/16 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 sierpnia 2016r. (6)
                Uchwały z XXVI/16 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 9 sierpnia 2016 r. (1)
                Uchwały z XXV/16 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 23 czerwca 2016r. (5)
                Uchwały z XXIV/16 Sesji RG Orchowo z dnia 24 maja 2016r. (6)
                Uchwały z XXIII/16 Sesji RG Orchowo z dnia 28 kwietnia 2016r. (4)
                Uchwały z XXII/16 Sesji RG Orchowo z dnia 24 marca 2016r. (11)
                Uchwały z XXI/16 Sesji RG Orchowo z dnia 10 marca 2016r. (2)
                Uchwały z XX/16 Sesji RG Orchowo z dnia 25 lutego 2016r. (5)
                Uchwały XIX/16 Sesji RG Orchowo z dnia 28 stycznia 2016r. (2)
            ROK 2015 (0)
                Uchwały XVIII/15 Sesji RG Orchowo z dnia 29 grudnia 2015r. (12)
                Uchwały XVII/15 Sesji RG Orchowo z dnia 10 grudnia 2015r. (2)
                Uchwały XVI/15 Sesji RG Orchowo z dnia 26 listopada 2015r. (10)
                Uchwały XV/15 Sesji RG Orchowo z dnia 29 pażdziernika 2015r. (4)
                Uchwały XIII/15 Sesji RG Orchowo z dnia 24 września 2015r. (2)
                Uchwały XII/15 Sesji RG Orchowo z dnia 27 sierpnia 2015r. (6)
                Uchwały XI/15 Sesji RG Orchowo z dnia 4 sierpnia 2015r. (2)
                Uchwały X/15 Sesji RG Orchowo z dnia 25 czerwca 2015r. (8)
                Uchwały IX/15 Sesji RG Orchowo z dnia 27 maja 2015r. (5)
                Uchwały VIII/15 Sesji RG Orchowo z dnia 30 kwietnia 2015r. (4)
                Uchwały VII/15 Sesji RG Orchowo z dnia 26 marca 2015r. (4)
                Uchwały VI/15 Sesji RG Orchowo z dnia 26 lutego 2015r. (2)
                Uchwały IV/15 Sesji RG Orchowo z dnia 29 stycznia 2015r. (11)
            ROK 2014 (0)
                Uchwały III/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 22 grudnia 2014 r. (8)
                Uchwały II/14 Sesji rady Gminy Orchowo z dnia 5 grudnia 2014 r. (3)
                Uchwały I/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 listopada 2014 r. (2)
        Uchwały Rady Gminy VI kadencji (0)
            ROK 2014 (0)
                Uchwały XLI/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2014 r. (7)
                Uchwały XLII/14 Sesji rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2014 r. (8)
                Uchwały XLIII/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2014 r. (11)
                Uchwały XLIV/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2014 r. (7)
                Uchwały XLV/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2014 r. (6)
                Uchwały XLVI/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 czerwca 2014 r. (20)
                Uchwały XLVII/14 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. (1)
                Uchwały XLVIII/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 21 sietrpnia 2014 r. (24)
                Uchwały XLIX/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 2 października 2014 r. (9)
                Uchwały L/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2014 r. (8)
            ROK 2013 (0)
                Uchwały XXVIII/13 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 stycznia 2013 r. (5)
                Uchwały XXIX/13 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 14 lutego 2013 r. (2)
                Uchwały XXX/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 14 marca 2013 r. (4)
                Uchwały XXXI/13 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2013 r. (8)
                Uchwały XXXII/13 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. (14)
                Uchwały XXXIII/13 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 maja 2013 r. (7)
                Uchwały XXXIV/13 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 19 czerwca 2013r. (9)
                Uchwały XXXV/13 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 licpa 2013r. (2)
                Uchwały XXXVI/13 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. (15)
                Uchwały XXXVII/13 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 września 2013 r. (5)
                Uchwały XXXVIII/13 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2013 r. (10)
                Uchwały XXXIX/13 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2013 r. (6)
                Uchwały XL/13 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 r. (12)
            ROK 2012 (0)
                Uchwały XVI/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 9 lutego 2012r. (6)
                Uchwały XVII/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2012r. (9)
                Uchwały XVIII/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2012r. (9)
                Uchwały XIX/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2012r. (7)
                Uchwały XX/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 14 czerwca 2012r. (6)
                Uchwały XXI/12 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 18 lipca 2012r. (3)
                Uchwały XXII/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 17 sierpnia 2012r. (10)
                Uchwały XXIII/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 20 września 2012r. (11)
                Uchwały XXIV/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012r. (11)
                Uchwały XXV/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2012r. (5)
                Uchwały XXVI/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012 r. (7)
                Uchwały XXVII/12 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2012 r. (10)
            ROK 2011 (0)
                Uchwały IV/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2011r. (5)
                Uchwały V/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 24 lutego 2011r. (7)
                Uchwały VI/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 31 marca 2011r. (8)
                Uchwały VII/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2011r. (10)
                Uchwały VIII/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 maja 2011r. (2)
                Uchwały IX/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 20 czerwca 2011r. (15)
                Uchwały X/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 11 sierpnia 2011r. (17)
                Uchwały XI/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2011r. (4)
                Uchwały XII/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 września 2011r. (4)
                Uchwały XIII/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 października 2011r. (7)
                Uchwały XIV/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 listopada 2011r. (7)
                Uchwały XV/11 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r. (14)
            ROK 2010 (0)
                Uchwały I/10 Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 2 grudnia 2010r. (2)
                Uchwały II/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 13 grudnia 2010r. (6)
                Uchwały III/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2010r. (0)
        Uchwały Rady Gminy V kadencji (0)
            ROK 2010 (0)
                Uchwały XLII/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2010r. (5)
                Uchwały XLIII/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 lutego 2010r. (6)
                Uchwały XLIV/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 marca 2010r. (6)
                Uchwały XLV/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2010r. (4)
                Uchwały XLVI/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2010r. (6)
                Uchwały XLVII/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 17 czerwca 2010r. (1)
                Uchwały XLVIII/10 Uroczystej Sesji Rady Gminy Orchowo z okazji XX-lecia samorządu gminnego 1990-2010 z dnia 28 czerwca 2010r. (7)
                Uchwały XLIX/10 nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 20 lipca 2010r. (1)
                Uchwały L/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. (10)
                Uchwały LI/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 września 2010r. (8)
                Uchwały LII/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 października 2010r. (5)
                Uchwały LIII/10 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 9 listopada 2010r. (1)
            ROK 2009 (0)
                Uchwały XXIX/09 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2009r. (0)
                Uchwały XXX/09 nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 11 lutego 2009r. (1)
                Uchwały XXXI/09 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 19 marca 2009r. (5)
                Uchwały XXXII/09 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2009r. (2)
                Uchwały XXXIII/09 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 maja 2009r. (4)
                Uchwały XXXIV/09 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 15 czerwca 2009r. (1)
                Uchwały XXXV/09 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2009r. (5)
                Uchwały XXXVI/09 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 sierpnia 2009r. (3)
                Uchwały XXXVII/09 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2009r. (7)
                Uchwały XXXVIII/09 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 8 października 2009r. (1)
                Uchwały XXXIX/09 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 12 listopada 2009r. oraz 16 listopada 2009r. (5)
                Uchwały XL/09 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 listopada 2009r. (3)
                Uchwały XLI/09 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2009r. (16)
            ROK 2008 (0)
                Uchwały XVII/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008r. (9)
                Uchwały XVIII/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2008r. (3)
                Uchwały XIX/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2008r. (2)
                Uchwały XX/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2008r. (1)
                Uchwały XXI/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 maja 2008r. (4)
                Uchwały XXII/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2008r. (3)
                Uchwały XXIII/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 sierpnia 2008r. (0)
                Uchwały XXIV/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 września 2008r. (4)
                Uchwały XXV/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2008r. (1)
                Uchwały XXVI/08 nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 20 listopada 2008r. (0)
                Uchwały XXVII/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 listopada 2008r. (5)
                Uchwały XXVIII/08 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2008r. (2)
            ROK 2007 (0)
                Uchwały IV/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2007r. (5)
                Uchwały V/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 1 marca 2007r (0)
                Uchwały VI/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 19 marca 2007r. (1)
                Uchwały VII/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2007r. (2)
                Uchwały VIII/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 12 kwietnia 2007r. (1)
                Uchwały IX/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 26 kwietnia 2007r. (1)
                Uchwały X/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 24 maja 2007r. (14)
                Uchwały XI/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 28 czerwca 2007r. (4)
                Uchwały XII/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 23 sierpnia 2007r. (3)
                Uchwały XIII/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 września 2007r. (3)
                Uchwały XIV/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2007r. (3)
                Uchwały XV/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2007r. (1)
                Uchwały XVI/07 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2007r. (2)
            ROK 2006 (0)
                Uchwały I/06 Sesji Rady Gminy z dnia 27.11.2006r. (3)
                Uchwały II/06 Sesji Rady Gminy z dnia 07.12.2006r. (7)
                Uchwały III/06 Sesji Rady Gminy z dnia 28.12.2006r. (2)
        Uchwały Rady Gminy IV kadencji (0)
            ROK 2006 (0)
                Uchwały XXXV/06 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 27 lutego 2006r. (2)
                Uchwały XXXVI/06 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 20 marca 2006r. (1)
                Uchwały XXXVIII/06 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 21 czerwca 2006r. (2)
                Uchwały XL/06 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 22 września.2006r. (1)
                Uchwały XLI/06 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2006r. (1)
            ROK 2005 (0)
                Uchwały XXVII/05 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 21 marca 2005 (2)
                Uchwały XXVIII/05 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2005r. (2)
                Uchwały XXIX/05 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 10 czerwca 2005r. (2)
                Uchwały XXX/05 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 19 sierpnia 2005r. (1)
                Uchwały XXXII/05 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 4 listopada 2005r. (2)
                Uchwały XXXIII/05 Sesjii Rady Gminy Orchowo z dnia 28 listopada 2005 (1)
                Uchwały XXXIV/05 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005r. (3)
            ROK 2004 (0)
                Uchwały XVII/04 Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2004 (1)
                Uchwały XVIII/04 Sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2004 (1)
                Uchwały XIX/04 Sesji Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2004 (1)
                Uchwały XXIII/04 Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2004 (1)
                Uchwały XXIV/04 Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2004 (3)
                Uchwały XXV/04 Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 (1)
            ROK 2003 (1)
                Uchwały VI/03 Sesji Rady Gminy w Orchowie z dnia 19 marca 2003r. (2)
                Uchwały VII/03 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2003r. (2)
                Uchwały VIII/03 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 10 czerwca 2003r. (2)
                Uchwały IX/03 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 czerwca 2003r. (2)
                Uchwały XII/03 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 19 września 2003r. (1)
                Uchwały XIII/03 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 30 września 2003r. (1)
            ROK 2002 (0)
                Uchwały I/02 (0)
                Uchwały II/02 (0)
                Uchwały III/02 (0)
                Uchwały IV/02 (0)
        Uchwały Rady Gminy III kadencji (0)
            ROK 2002 (0)
            ROK 2001 (0)
            ROK 2000 (0)
        Uchwały Rady Gminy I kadencji (0)
    Protokoły z obrad sesji (0)
        Protokoły z obrad sesji Rady Gminy VIII kadencji (39)
        Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VII kadencji (58)
        Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji (49)
        Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji (53)
        ARCHIWUM - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji (9)
    Protokoły z posiedzeń komisji (0)
        Kadencja VIII - 2018-2023 (1)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Orchowo (29)
            Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Orchowo (0)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Działalności Gospdoarczej i Budżetu Rad yGminy Orchowo (0)
            Wspólne posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i Budżetu (16)
        Kadencja VII - 2014-2018 (0)
            Komisja Rewizyjna (42)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i Budżetu (1)
            Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej (1)
            Wspólne Posiedzenia Komisji (38)
        Kadencja VI - 2010-2014 (0)
            Komisja Rewizyjna (36)
            Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej (44)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i Budżetu (17)
            Komisja Statutowo - Regulaminowa - doraźna od 30.10.2013 r. (3)
        Kadencja V - 2006-2010 (0)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i Budżetu (28)
            Komisja Rewizyjna (25)
            Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej (45)
    Projekty uchwał (0)
    Statut Gminy (1)
    Oświadczenia majątkowe Radnych (0)
        Oświadczenia majątkowe Radnych na początku kadencji 2018 - 2023 (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych koniec VII kadencji (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych - za rok 2017 (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych - za rok 2016 (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych - za rok 2015 (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych - za rok 2014 (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych - poczatek VII kadencji (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec VI kadencji (14)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2018 (16)
        Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2019 (15)
    Plan pracy Rady i komisji (5)
    Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał rady gminy (6)
    Interpelacje i zapytania radnych (72)
    Dyżury radnych (0)

Urząd Gminy
    Regulamin Organizacyjny (1)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        Zarządzenia obowiązujące (0)
            Zarządzenia z 2020 roku (84)
            Zarządzenia z 2019 roku (82)
            Zarządzenia z 2018 roku (81)
            Zarządzenia z 2017 roku (84)
            Zarządzenia z 2016 roku (76)
            Zarządzenia z 2015 roku (66)
            Zarządzenia z 2014 roku (92)
            Zarządzenia z 2013 roku (76)
            Zarzadzenia z 2012 roku (96)
            Zarządzenia z 2011 roku (90)
            Zarządzenia z 2010 roku (22)
            Zarządzenia z 2009 roku (20)
            Zarządzenia z 2008 roku (21)
        Zarządzenia - archiwum (26)
    Ochrona danych osobowych - RODO (2)
    JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ (0)
        SPRAWY OBYWATELSKIE I MELDUNKOWE, USC (17)
        ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (8)
        DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (6)
        OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, LEŚNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA (1)
        PODATKI I OPŁATY LOKALNE (10)
        FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (0)
        GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI (2)
    Nabór pracowników (8)
    Kontrole zewnętrzne (66)
    Udostępnianie informacji publicznej - odpowiedzi na składane wnioski (10)
    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (0)
        Oświadczenia majatkowe za rok 2014 (10)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2015 (11)
        Oświadczenia majatkowe za rok 2016 (8)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2017 (9)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (11)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2019 (10)
    Petycje (18)
    Działalność lobbingowa (1)
    Zgromadzenia publiczne (1)
    Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebani w dostępie do usług świadczonych przez Urząd (1)
    Kontrole w jednostkach (2)

Akty normatywne i prawne
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego (1)

Budżet, podatki i finanse
    Budżet (1)
        Budżet - lata poprzednie (0)
            Budżet 2015 r. (39)
            Budżet 2014 r. (40)
            Budżet 2013 r. (45)
            Budżet 2012 r. (47)
            Budżet 2011r. (34)
            Budżet 2010r. (22)
            Budżet 2009r. (5)
            Budżet 2008r. (3)
            Budżet 2007r. (3)
            Budżet 2006r. (3)
            Budżet 2016 r. (32)
            Budżet 2005r. (1)
        Budżet 2017 r. (2)
        Budżet 2018 r. (7)
        Budżet 2019 r. (2)
            Wykonany (4)
            Sprawozdania RB (0)
                I kwartał 2019r. (5)
                II kwartał 2019r. (5)
                III kwartał 2019r. (5)
                IV kwartał 2019r. (8)
        Budżet 2020 r. (4)
            Wykonany (3)
            Sprawozdania RB (0)
                I kwartał 2020r. (5)
                II kwartał 2020r. (5)
                III kwartał 2020r. (5)
    Podatki lokalne (0)
        Uchwały i informacje podatkowe na rok 2020 (5)
        Stawki podatkowe obowiązujące w latach poprzednich (0)
            Podatek rolny (11)
            Podatek od nieruchomości (11)
            Podatek od środków transportowych (10)
            Podatek od psów (1)
            Podatek leśny (6)
        Wzory formularzy dla celów podatkowych - obowiązujące od 01.07.2019r. (0)
            Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne (1)
            Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne (1)
            Informacja w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne (1)
            Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne (1)
            Informacja w sprawie podatku leśnego - osoby fizyczne (1)
            Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne (1)
        Wzory formularzy dla celów podatkowych (1)
        Terminy płatności podatków (1)
        Zwolnienia podatkowe (2)
        Pomoc publiczna (6)
        Ogólna klauzula informacyjna - Podatki i Opłaty Lokalne (1)
        Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców (0)
            Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych (1)
            Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców (1)
            Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej (1)
    Opinie RIO (10)
    Sprawozdania finasowe (6)
        2018 r (0)
        2019 r (0)
            Środowiskowy Dom Samopomocy Słowikowo (4)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Orchowo (4)
            Zespół Szkolno-Przedszkolny Orchowo (4)
            Urząd Gminy Orchowo (4)
            Gmina Orchowo - zbiorcze (5)
        2020 r (0)

Ochrona Środowiska i Przyrody
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
    Program Ochrony Środowiska (3)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku (1)
    Pomniki Przyrody (2)
    Decyzje środowiskowe (31)
        Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Skubarczewo (6)
    KARTY INFORMACYJNE- EKOPORTAL (1)
    Ogłoszenia i Informacje (5)

Planowanie Przestrzenne
    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (2)
    Plany Zagospodarowania Przestrzennego (18)
    Obwieszczenia i informacje (57)

Gospodarka komunalna
    Gospodarka odpadami (11)
    Odpady niebezpieczne-azbest (9)
    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (1)
    Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług (2)
    Rejestr działalności regulowanej (1)
    Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia (10)
    TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW (3)

Rolnictwo
    Szacowanie strat w uprawach (4)
    Szkody łowieckie (3)
    Informacje/ogłoszenia (1)

Zamówienia Publiczne
    Przetargi nieograniczone (66)
    Zamówienia publiczne do kwoty 30 000 euro (66)

Dokumenty i plany rozwoju gminy
    Strategia Rozwoju Gminy (1)
    Plany odnowy miejscowości (11)
    Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Orchowo (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orchowo (2)
    Sołeckie Strategie Rozwoju (8)
    Raport o stanie Gminy Orchowo w roku 2018 (1)
    Raport o stanie Gminy Orchowo w 2019 roku (1)

Oświata, Kultura, Sport i organizacje pozarządowe
    Oświata (14)
    Kultura (2)
    Sport (7)
    Organizacje pozarządowe (6)
    Ogłoszenia/konkursy (11)
    Zbiórki publiczne (1)

Gospodarka nieruchomościami
    Gospodarka gruntami (1)
        Sprzedaż (0)
        Dzierżawa gruntów (0)
    Gospodarka mieszkaniowa (1)
    Uchwały Rady Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami (5)
    Zarządzenia Wójt Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami (5)
    Komunalizacja mienia (0)

Wybory i referendum
    WYBORY PREZYDENTA RP 2020 (21)
    WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY ORCHOWO (3)
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 (2)
    Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Orchowo przed upływem kadencji (1)
    WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2015 (1)
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (3)
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 (3)
    Referendum w sprawie lokalizacji parków elektrowni wiatrowych (9)

Aktualności, ogłoszenia i informacje
    Ogłoszenia (4)
    Powszechny Spis Rolny 2020 (1)

Zarządzanie kryzysowe / obrona cywilna
    ogłoszenia (4)
    informacje dla społeczeństwa (34)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie
    Statut GOPS (1)
    Diagnoza problemów społecznych Gminy Orchowo-ANKIETY (1)
    Ochrona danych osobowych w GOPS (4)
    Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Orchowo na lata 2008-2015 (1)
    Sposób załatwiania spraw (15)
    ŚWIADCZENIA RODZINNE (4)
    Ogłoszenia (58)
        Terminy wypłat (4)
    Fundusz alimentacyjny (0)
        Dokumenty do pobrania (2)
        Wymagane dokumenty (1)
    Zarządzenia Kierownika GOPS (3)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij