Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485) należy wnieść w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. 
  
Zawiadomienie należy wnieść na adres: 
Wójt Gminy Orchowo 
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo 
tel. 63 2684090, fax 66 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania

                                                                                                                         
                                                                                                                                    

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485) należy wnieść, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, do:   

Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Orchowie

ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

tel. 63 2684090, fax 66 2684090, e-mail: gnioc@orchowo.pl

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania