Orchowo, dnia 25.02.2020 r.

S.015.1.2020

 

 

 

INFORMACJA

O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC

WÓJTA I RADY GMINY ORCHOWO

PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ

 

 

 

 

Realizując postanowienie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 248). informuję, że w 2019 roku nie zarejestrowano działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową wobec organów władzy publicznej obsługiwanych przez Urząd Gminy Orchowo.

 

Sekretarz Gminy

/-/ Grzegorz Matkowski