Wójt Gminy Orchowo - Jacek Misztal

tel. 63 268 40 90 wewn. 21

e-mail:  j.misztal@orchowo.pl

Wójt Gminy Orchowo przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu a w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do 13.00.