WÓJT GMINY

ORCHOWO

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Orchowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Orchowo


           Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia

 

Wójt Gminy Orchowo

                                                                                                                  /-/ Teodor Pryka