Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Orchowo na lata 2008-2015 stanowi załącznik do niniejszego artykułu