Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXXIII/197/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru.

Uchwała Nr XXXIII/197/05

Rady Gminy Orchowo

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru.

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;  Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717  i  Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441), art. 14 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U.            z 2002r., Nr 9, poz. 84,  zm. Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 874;  Nr 110, poz. 1039; Nr  188, poz. 1840;  Nr 200, poz. 1953;  Nr 203, poz. 1966;  Dz. U.  z 2004r. Nr 92, poz. 880;  Nr 96, poz. 959;  Nr  123,  poz. 1291;  Dz.U z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 164, poz. 1365; Nr 167, poz. 1399; Nr 169, poz. 1419; ), oraz pkt  4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach          i opłatach lokalnych ( M.P z 2005r., Nr 68, poz. 956).

                                                                                         Rada Gminy Orchowo

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości   -  15 zł.

 

 

§ 2

1.Termin płatności podatku od posiadania psów ustala się do dnia 15 marca roku podatkowego.

2.W przypadku wejścia w posiadanie psa po terminie 15 marca, podatek należy uiścić  w ciągu 14 dni od dnia zajścia tej okoliczności.

 

§ 3

1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

2. W poszczególnych sołectwach wyznacza się inkasentów w osobach sołtysów.

3.Wynagrodzenie dla inkasentów ustala się wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

 

 

 

§ 4

Należność podatków od posiadania psa można wpłacać u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy lub na konto 51 8543 0000 2003 3000 0101 0001 w LBS Strzałkowo O/Orchowo.

 

§ 5

W podatku od posiadania psów wprowadza się zwolnienia:

1. Od posiadania 1 psa utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomości zabudowanej wolnostojącej.

2. Zwolnienie nie dotyczy płatników podatku od nieruchomości zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych.

 

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

 

§ 7

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do obliczenia podatku począwszy od 1.01.2006r.

3.Uchwała podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej odpisu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz miejscach publicznych.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Orchowo

 

Krzysztof Wróblewski

Załączniki

uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku za posiadanie psów (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Hendrysiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Hendrysiak
Data wprowadzenia:2007-03-07 08:09:23
Opublikował:Jarosław Hendrysiak
Data publikacji:2007-03-07 08:11:10
Ostatnia zmiana:2007-03-07 08:11:16
Ilość wyświetleń:1715
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij