Niniejszy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Orchowo został wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2017 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27.01.2017r.