Informacja o Koordynatorze do spraw dostępności

Na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Orchowo, Wójt Gminy wyznaczył Grzegorza Matkowskiego – Sekretarza Gminy Orchowo.

 

Kontakt:

Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6
62-436 Orchowo
biuro nr 16
tel.: 63 2684090 wewn. 22
e-mail: g.matkowski@orchowo.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1.  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez starostwo;

2.  przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez ww. jednostkę;

3.  monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w §1 w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2020-09-30 11:54:22
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2020-10-05 11:54:41
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2020-10-05 12:05:24
Ostatnia zmiana:2020-10-05 12:05:28
Ilość wyświetleń:170