W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2021-2032

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XLV/182/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY ORCHOWO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-01