W sprawie:
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032

Data uchwały:
2020-11-12

Numer uchwały:
XLI/177/20

Podjęta przez:
Rada Gminy Orchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-12