OGŁOSZENIE

 

o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz zaktualizowanej statystycznej liczbie dzieci w roku 2020.

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Wójt Gminy Orchowo, ogłasza, co następuje:

 

 

1.     Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w 2020 roku na jedno dziecko miesięcznie wynosi: 764,65 zł

 

2.     Zaktualizowana kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. wynosi: 573,49 zł

 

3.     Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolu publicznym ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na 30 września 2019 r. i 30 września 2020 r. wynosi: 55 

 

 

 

                                                                          Wójt Gminy Orchowo

 

                                                                                 Jacek Misztal