Data posiedzenia:
2019-12-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXII/19 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupeckiemu - druk nr 115.
5. Zakończenie XXII/19 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Orchowo.


Uwagi: