Orchowo dnia 24.04.2019

APEL DO ROLNIKÓW

Przyłączając się do apelu Starosty Słupeckiego w sprawie składowania kamieni polnych w pasach dróg powiatowych, pragnę zwrócić uwagę, że podobny problem ze składowaniem kamieni na poboczach dróg i rowów dotyczy również dróg gminnych i drogi wojewódzkiej. Składowanie kamieni na poboczach dróg i przydrożnych rowów utrudnia ich wykaszanie i może doprowadzać do uszkadzania sprzętu mechanicznego w czasie tych prac.

Ponadto zwracam uwagę na problem częstego zaorywania pasów drogowych i niszczenia znaków granicznych (kamieni granicznych) przy drogach gminnych.

Niszczenie (usuwanie) znaków granicznych uregulowane zostało w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Zgodnie z art. 277 kodeksu karnego kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zatem usuwanie (niszczenie) stałych znaków granicznych(określających przebieg granic działek) jest przestępstwem.

Z poważaniem

/-/ Wójt Gminy Orchowo

Jacek Misztal