Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30.000,00 euro netto na: zakup ciągnika rolniczego Zetor Proxima GP 80 na potrzeby Gminy Orchowo.

Orchowo, 30.01.2018r.

PP.271.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000,00 euro netto

na: zakup ciągnika rolniczego Zetor Proxima GP 80 na potrzeby Gminy Orchowo.

 

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 5/2018 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11.01.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Wójt Gminy Orchowo zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości 30.000,00 euro dla zadania pn. zakup ciągnika rolniczego Zetor Proxima GP 80 na potrzeby Gminy Orchowo.

 

1.     ZAMAWIAJĄCY: Gmina Orchowo, adres: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6,
62-436 Orchowo, NIP: 6671735111, REGON: 311019378, tel.
(63) 268-40-90, e-mail: ug@orchowo.pl

 

2.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1)     Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie zamawiającemu zakupionego ciągnika rolniczego o parametrach i wyposażeniu dodatkowym zgodnym z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej.

2)     Zamawiany pojazd musi być fabrycznie nowy, posiadać rok produkcji nie starszy niż 2016, w pełni sprawny oraz z zamontowanym w całości wyposażeniem dodatkowym.

3)     Cały pojazd będący przedmiotem umowy musi być ze sobą kompatybilny oraz właściwie dobrany parametrami.

4)     Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać ważne świadectwa homologacji obowiązujące na terenie RP w tym również dokument dopuszczający pojazd silnikowy do ruchu drogowego.

5)     Wymagania techniczne:

a)     Ciągnik fabrycznie nowy,

b)    Silnik i skrzynia biegów wyprodukowane przez jednego producenta,

c)     Silnik wysokoprężny, liczba cylindrów – 4,

d)    Pojemność silnika minimum 4100 cm3,

e)     Minimalna moc 75-80 KM,

f)     Napęd na cztery koła (4WD) z blokadą mostów różnicowych,

g)    Maks. moment obrotowy minimum 310 Nm,

h)     Chłodzenie cieczą,

i)      Skrzynia biegów zsynchronizowana minimalna ilość biegów przód tył 16/16,

j)      Przekładnia mechaniczna zsynchronizowana z rewersem,

k)     Przednia i tylna blokada mechanizmu różnicowego,

l)      Wydajność pompy hydraulicznej minimum 50 l/min,

m)   Przedni i tylny TUZ regulowany hydraulicznie, minimalny udźwig 2,0/4,1 tony,

n)     Tylny WOM,

o)    Rozdzielacz czterosekcyjny,

p)    Zewnętrzne wyjście hydrauliki 4+1 lub więcej,

q)    Kabina komfortowa wentylowana i ogrzewana,

r)      Kabina: liczba miejsc siedzących łącznie z operatorem – dwa, siedzenie dla kierowcy (z regulacją) i pasażera (wpisane w dowód rejestracyjny), dwoje drzwi, wycieraczki szyby przedniej i tylnej, oświetlenie robocze minimum po dwie lampy przód i tył, oświetlenie ostrzegawcze błyskowe pomarańczowe (kogut), radioodtwarzacz wraz z instalacją i głośnikami, lusterka boczne 2 szt.,

s)     Dodatkowe dwa halogeny przód, dwa światła tył i lampa błyskowa (kogut),

t)      Tylna szyba uchylana,

u)     Szyberdach przeszklony,

v)     Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 l.

6)     Wymagania dodatkowe:

a)     Koszty związane z dostarczeniem zakupionego pojazdu do siedziby Zamawiającego w całości ponosi Wykonawca (Sprzedający),

b)    Wykonawca przeprowadzi na miejscu nieodpłatny instruktaż obsługi pojazdu oraz dostarczy instrukcje obsługi i książki serwisowe w języku polskim,

c)     Wykonawca udzieli na dostarczony pojazd gwarancji na okres minimum 18 miesięcy liczony od daty jego dostarczenia,

d)    Wykonawca wraz z przekazanym ciągnikiem przekaże Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne producenta, z którego wynikać będzie udzielenie gwarancji na okres 18 miesięcy od daty wydania ciągnika Zamawiającemu,

e)     W okresie gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie awarie zaistniałe mimo prawidłowej eksploatacji pojazdu, zgodnie z jego właściwościami oraz w tym okresie dokona przeglądów okresowych,

f)     Serwis świadczony będzie przez podmiot posiadający autoryzację producenta oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne,

g)    Drobne naprawy gwarancyjne i przeglądy okresowe będą wykonywane
u Zamawiającego,

h)     Usunięcie awarii musi być dokonane nie później niż w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia, chyba że naprawa wymagać będzie więcej czasu, wtedy czas usunięcia awarii uzgodniony zostanie indywidualnie.

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od podpisania umowy.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)     Wykonawca w swojej ofercie musi wyraźnie określić nazwę, markę, model, typ, parametry techniczne oferowanego pojazdu oraz nazwę jego producenta.

2)     Oferent (Wykonawca) powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).

3)     Oferta musi posiadać:

a)     pełne dane oferenta (Wykonawcy) w tym m.in. dokładne oznaczenie firmy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS
(w przypadku podlegania wpisowi do niego),

b)    datę sporządzenia,

c)     czytelny podpis Wykonawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy).

 

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)     Cena 100%,

b)    Gwarancja na ciągnik minimum 18 miesięcy.

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można przekazać osobiście (w zamkniętej kopercie) lub za pośrednictwem poczty do dnia 09.02.2018r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6,
62-436 Orchowo z dopiskiem na kopercie „Zakup ciągnika rolniczego”.

 

7. INFORMACJE DODATKOWE:

Osoba do kontaktu Piotr Bukowski tel. (63) 268-40-90 wew.31 lub 722-323-327.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyny.

 

8. ZAŁACZNIKI:

1) Projekt umowy,

2) Formularz oferty cenowej.

Z poważaniem

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Załączniki

Formularz oferty cenowej. (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty cenowej. (588.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy na zakup ciągnika rolniczego. (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy na zakup ciągnika rolniczego. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe. (27.4kB) Zapisz dokument  
Zapytanie ofertowe. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Bukowski
Data utworzenia:2018-01-30 15:15:23
Wprowadził do systemu:Piotr Bukowski
Data wprowadzenia:2018-01-30 14:03:22
Opublikował:Piotr Bukowski
Data publikacji:2018-01-30 14:07:53
Ostatnia zmiana:2018-01-30 15:16:25
Ilość wyświetleń:137
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij