Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy

Ogłoszenie nr 500068364-N-2017 z dnia 01-12-2017 r.

Orchowo: Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo, Krajowy numer identyfikacyjny 31101937800000, ul. ul. Kościuszki  6, 62436   Orchowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 684 090, e-mail ug@orchowo.pl, faks 632 684 090.
Adres strony internetowej (url): www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy
Numer referencyjny  RF.DGZP.271.4.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Zamawiającego.

II.5) Główny Kod CPV: 50232110-4

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Wykonawca Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, 62-800 Kalisz posiada sieć oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Orchowo i jako jedyny jest w stanie świadczyć usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym gminy Orchowo.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 

Wójt Gminy

Jacek Misztal

Załączniki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (15.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-12-01 14:21:58
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-12-01 14:22:03
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-12-01 14:23:19
Ostatnia zmiana:2017-12-01 14:23:30
Ilość wyświetleń:135

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij