Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

 

 

I.      Program współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Orchowo corocznie uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określający zasady oraz formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - Uchwała Nr XVI/63/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w prawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

 

II.   Formy współpracy

Finansowa – polegająca na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania konkursowego lub w trybie pozakonkursowym wykonywały zadanie publiczne. Taką współpracę prowadził na bieżąco pracownik ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych.

 

Pozafinansowa – oparta na współpracy merytorycznej w zakresie realizowanych zadań.

Urząd Gminy w Orchowie bezpłatnie udostępniał organizacjom niezbędne pomieszczenia oraz sprzęt biurowy i komputerowy. Konsultowano z organizacjami sposoby wykonywania programów i zadań publicznych. Współpraca polegała także na udzielaniu wzajemnej pomocy w zdobywaniu środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych gminy. Wspólne działania zaowocowały formalnym i nieformalnym partnerstwem w projektach samorządu oraz organizacji pozarządowych.

 

III. Obszary współpracy

W 2016 roku współpraca przebiegała w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

IV. Zakres współpracy

·               Podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy.

·               Współpraca przy opracowaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.

·               Współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania.

 

V. Otwarty konkurs ofert

W roku 2016 Wójt Gminy Orchowo ogłosił dwa otwarte konkursy ofert:

1 konkurs - w dniu 24.02.2016 r. na wykonanie zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Wpłynęła jedna oferta:

 

Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo – polegająca na zorganizowaniu kursu tańca nowoczesnego z elementami nauki tańca z pomponami dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orchowo.

 

2 konkurs – w dniu 15.07.2016 r. na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wpłynęła jedna oferta:

 

Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo – polegająca na zorganizowaniu trzydniowych warsztatów wyjazdowych dla członków Orkiestry Dętej Gminy Orchowo pn. „Razem gramy i spędzamy czas”.

 

oraz w dniu 17.10.2016 r. – druga edycja. Wpłynęła jedna oferta:

 

Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Z Edukacją w Przyszłość” w Bielsku – polegająca na zorganizowaniu trzydniowych warsztatów wyjazdowych dla członków chóru i zespołu wokalnego pn. „Wspólne śpiewanie i spędzanie czasu w świątecznej atmosferze”.

 

Komisje konkursowe powoływane zarządzeniem Wójta Gminy Orchowo dokonywały oceny złożonych ofert pod wzglądem formalnym i merytorycznym. Z prac Komisji sporządzano protokoły, które przekazywano wójtowi celem zatwierdzenia wniosków o przyznanie dotacji.

 

Przyznane dotacje

·   dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości:

·         2 884,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2 639,65 zł (w tym: wynagrodzenie instruktora, zakup pomponów, dyplomów i przygotowanie foto-relacji).

·         1 999,85 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 654,50 zł (w tym: koszt noclegu i wyżywienia).

·   dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Z Edukacją w Przyszłość” w Bielsku w wysokości 1 994,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 405,00 zł (w tym: koszt noclegu, zakup biletów wstępu do Teatru Muzycznego i Muzeum Piernika w Toruniu oraz usługa przewodnika).

 

VI. Oferty z własnej inicjatywy

         17 grudnia 2015 r. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Orchowo złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po przeprowadzeniu stosownej procedury Wójt Gminy udzielił Towarzystwu dotację w wysokości 1 300,00 zł na realizację zadania pn. „Miej serce i patrz w serce”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 262,70 zł (w tym: katering i artykuły spożywcze, medale, statuetki, koszty dojazdu kabaretu i animatora oraz artykuły dekoracyjne i promocyjne zadania).

 

VII. Współpraca na podstawie innych ustaw – w obszarze rozwoju sportu

W dniu 29 listopada 2012 r. Rada Gminy Orchowo podjęła uchwałę nr XXV/198/12 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Orchowo.

Zgodnie z zapisami ww. uchwały Wójt Gminy w dniu 10 marca 2016 r. podał do publicznej wiadomości informację o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowych. W dniu 24 marca 2016 r. wpłynął wniosek Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „Hetman” Orchowo o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orchowo. W dniu 25 marca 2016 r. zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej w wysokości 60 000,00 zł, a następnie na podstawie wniosku Zarządu Klubu z dnia 25.10.2016 r., Rada Gminy Orchowo zwiększyła środki przeznaczone na dotację o 5 000,00 zł.

Środki zostały wykorzystane m. in. na: transport, opłaty OZPN, utrzymanie boiska, zakup art. spożywczych i sprzętu sportowego, ubezpieczenie, badania lekarskie i opiekę medyczną podczas meczów, wynagrodzenie trenera, diety zawodników, ekwiwalent sędziowski.

Dotację wykorzystano w całości.

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Załączniki

Sprawozdanie z realizacji programu za 2016 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-04-21 11:54:07
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-04-21 11:54:21
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-04-21 11:56:07
Ostatnia zmiana:2017-04-21 11:56:08
Ilość wyświetleń:274
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij