Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytania do przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

Orchowo, 23.03.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nazwa zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

 

Zamawiający:  Gmina Orchowo

                        ul. Kościuszki 6

                        62-436 Orchowo

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: nr  47377 - 2017  z dnia 2017-03-20 r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej zwanej Ustawą)  Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

 

Pytanie 1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 31.03.2017r.

Odpowiedź 1. Zamawiający wyraża zgodę. Treść modyfikacji poniżej.

Pytanie 2.  Czy niektóre z n/w pojazdów, są wykorzystywane przez jednostki OSP, czy tylko i wyłącznie przez Urząd Gminy? 

1

Jelcz

.004

.0389

PSL T587

specjalny

2

Star

244.005M

311110630

PSL XM98

specjalny

5

koparko-ładowarka

ursus kop-ład

658425

PSL W935

specjalny

7

VW

Transporter

WV2ZZZ70ZRHO72474

PSL 98HP

specjalny

9

Star

660M

1230679

KML 0658

specjalny

10

Man

TGM 13.280 4X4

WMAN36ZZ2AY239783

PSL 98TX

specjalny

 Odpowiedź 2. Pojazdy 1,2,7,9 i 10 są to pojazdy specjalne pożarnicze użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne. Pojazd 5 – koparko-ładowarka służy do celów gospodarczych Gminy – nie jest pojazdem OSP.

Pytanie 3. Prosimy o dopisanie w ubezpieczeniu uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR

            Zakres ubezpieczenia obejmuje również:

w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne  rozwiązanie umowy ubezpieczenia pod warunkiem braku konsumpcji SU po szkodzie oraz udokumentowania naprawy. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie, w przypadku jego utraty (kradzieży) oraz całkowitego zniszczenia;

 Odpowiedź 3. Zamawiający wyraża zgodę. Treść modyfikacji poniżej.

Pytanie 4. Prosimy o dopisanie w ubezpieczeniu uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów AC/KR

Likwidacja szkód  

            - w przypadku braku oględzin w powyższym terminie 3 dni 4 dni lub innym terminie       uzgodnionym z Ubezpieczającym, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem           sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy,

            -   na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody lub niedostosowanie się przez kierującego   pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego.

 Odpowiedź 4. Zamawiający wyraża zgodę. Treść modyfikacji poniżej.

 

 

Informacja o modyfikacji dot. treści SIWZ

 

Dotyczy:           Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA
I ODPOWIEDZIALNOSCI ZAMAWIAJĄCEGO”.

 

Gmina Orchowo na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania dokonana została modyfikacja SIWZ, której treść przedstawiamy poniżej.

 

1. zmianie ulega zapis w punkcie 18.13 z:

                 OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

            – NIE OTWIERAĆ PRZED 29.03.2017 r. godz. 12:30.

Na:

                 OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

            – NIE OTWIERAĆ PRZED 31.03.2017 r. godz. 12:30.

2. Zmianie ulega  punkt 19.1. z:

            Oferty należy składać do dnia 29.03.2017r. do godz. 12:25 w sekretariacie Urzędu Gminy         Orchowo, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na        przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

Na:

            Oferty należy składać do dnia 31.03.2017r. do godz. 12:25 w sekretariacie Urzędu Gminy         Orchowo, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na        przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

 

3. Zmianie ulega  punkt 19.5. z:

            Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Orchowo w dniu 29.03.2017 r. o godz. 12:30.

Na:

            Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Orchowo w dniu 31.03.2017 r. o godz. 12:30.

 

4. Zmianie ulega zakres ubezpieczeni AC/KR z:

Dodatkowe postanowienia:

-    w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne  rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie, w przypadku jego utraty (kradzieży) oraz całkowitego zniszczenia;

oraz  likwidacja szkód  

-    w przypadku braku oględzin w powyższym terminie 3 dni lub innym terminie uzgodnionym z Ubezpieczającym, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy

-   na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody lub niedostosowanie się przez kierującego pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego.

Na:

            Zakres ubezpieczenia obejmuje również:

w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne  rozwiązanie umowy ubezpieczenia pod warunkiem braku konsumpcji SU po szkodzie oraz udokumentowania naprawy. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie, w przypadku jego utraty (kradzieży) oraz całkowitego zniszczenia;

            likwidacja szkód:

             w przypadku braku oględzin w powyższym terminie 4 dni lub innym terminie uzgodnionym z             Ubezpieczającym, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez             ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy,

-   na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody.

 

 

                                                                             Wójt Gminy Orchowo

                                                                            /-/ Jacek Misztal

Załączniki

Ogłoszenia o zmienie ogłoszenia (16.5kB) Zapisz dokument  
pytania odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ (19.8kB) Zapisz dokument  
2. pytania odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ (27.1kB) Zapisz dokument  
3. pytania odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ (37.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-03-22 12:30:24
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-03-22 12:30:38
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-03-22 12:33:06
Ostatnia zmiana:2017-03-27 12:08:58
Ilość wyświetleń:239

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij