Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na stanowisko "Animator - Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie

Nabór kandydatów na stanowisko „Animator – Moje boisko  Orlik 2012” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie

 

 

Wójt Gminy Orchowo poszukuje kandydatów na stanowisko:

„Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”.

 

 

Wymagania niezbędne:

a. ukończony 18 rok życia,

b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

c. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora,

d. posiadanie kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m. in. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, organizatora zajęć i zawodów sportowych, posiadający stosowne uprawnienia,

e. mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych dla różnych grup społecznych i wiekowych, w tym dla dzieci i młodzieży, dla osób dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

b. współpraca ze szkołami, innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, z klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu promowania aktywności fizycznej,
c. organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,

d. koordynowanie prac porządkowych na obiekcie,

e. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

Forma umowy:

Umowa zlecenie zawarta w okresie od 1 marca do 30 listopada 2017 r.  praca również w soboty i niedziele.

 

Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1,

c. kserokopie dokumentów poświadczających poziom wykształcenia oraz posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,

d. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i ewentualne referencje,

e. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – załącznik nr 2,

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 3,

g. oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa umyślne – załącznik nr 4,

h. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora – załącznik nr 5

i. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – załącznik nr 6.

 

Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 17 lutego 2017 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Orchowie ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, z dopiskiem: „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji programu – „Animator  – Moje Boisko Orlik 2012”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Orchowie.

 

Wójt Gminy Orchowo zastrzega sobie prawo zatrudnienia jednego animatora w wymiarze 138 godzin miesięcznie w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria oraz nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

                                                                                                                     Wójt

 

                                                                                                            /-/ Jacek Misztal

Załączniki

170210115951_0001 (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogł o Konkursie_2017 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal1_kwestionariusz_osobowy (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal2_osw_o_niepob_wyn_z_MSiT (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal3_osw_ o_zd_do_czynn_pr (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal4_osw_o_niekaralnosci (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal5_osw_o_stanie_zdrowia (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal6_osw_zgoda_na_przetw_danych_os (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-02-14 09:21:53
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-02-14 09:21:54
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-02-14 09:23:33
Ostatnia zmiana:2017-02-14 09:23:44
Ilość wyświetleń:212
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij