Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RF.DGZP.271.3.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo.

Orchowo, dnia 21 grudnia 2016r.

 

RF.DGZP.271.3.2016

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RF.DGZP.271.3.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

 

Zgodnie z art. 91 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Wójt Gminy Orchowo informuje o wyniku postępowania.

 

Termin składania ofert minął w dniu 19.12.2016 r. o godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.12.2016 r. o godz.9:15 w salce narad Urzędu Gminy Orchowo.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej – cena najtańszej oferty i termin płatności faktury

Do terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 2 wykonawców.

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert:

L.p.

Rodzaje odbieranych, transportowanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych

EKOEN s.c.

Ewa Matuszak, Marek Matuszak, Józefowo 1B, 62-540 Kleczew

EKO Skórtex
Gizałki sp. z o.o
ul. Malinowa 24g
Piotrowice
62-400 Słupca

Cena brutto [zł/Mg]

Ilość uzyskanych pkt

Cena brutto [zł/Mg]

Ilość uzyskanych pkt

1.      

zmieszane odpady komunalne

685,80

44,35

475,20

64,00

2.      

Popiół (żużel)

540,00

16,00

550,80

15,69

3.      

odpady zebrane selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe,

210,60

13,64

205,20

14,00

4.      

odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone z ogrodów i parków

421,20

3,00

540,00

2,34

5.      

przeterminowane leki

6 480,00

1,00

7 020,00

0,92

6.      

meble i odpady wielkogabarytowe

561,60

2,00

810,00

1,39

SUMA PUNKTÓW

-

79,99

-

98,34

 

Nr oferty

Firma lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Suma punktów w kryterium cena

 

Punkty w kryterium cena * waga (60%)

Termin płatności faktury w dniach

Punkty w kryterium termin płatności faktury

Suma punktów

1

EKOEN s.c.

Ewa Matuszak, Marek Matuszak, Józefowo 1B, 62-540 Kleczew

79,99

47,99

30

40

87,99

2

EKO Skórtex
Gizałki sp. z o.o
ul. Malinowa 24g
Piotrowice
62-400 Słupca

98,34

59,00

30

40

99,00

W postępowaniu zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

(oferta z najwyższą punktacją)

 

Oferta nr 1

EKO Skórtex Giazałki Sp. z o.o.

ul. Malinowa 24g

Piotrowice, 62-400 Słupca

Punkty: 99,00

Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy

 

/-/ Jacek Misztal

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2016-12-21 08:07:56
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-12-21 08:08:12
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-12-21 08:09:57
Ostatnia zmiana:2016-12-21 08:10:11
Ilość wyświetleń:400

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij