Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć artystycznych i animację czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z terenu Gminy Orchowo z elementami profilaktyki uzależnień

Orchowo dnia 8 grudnia 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na:

Prowadzenie zajęć artystycznych i animację czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z terenu Gminy Orchowo z elementami profilaktyki uzależnień

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP: 6671735111, REGON: 311019378

tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie zajęć artystycznych i animacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z terenu Gminy Orchowo z elementami profilaktyki uzależnień: w wymiarze godzinowym średnio 25 godzin tygodniowo, maksymalnie 110 godzin miesięcznie. Oferent powinien określić stawkę złotych brutto za jedną godzinę.

Proponowany zakres prowadzonych zajęć: zajęcia artystyczne, teatralne, fotograficzne, inne.

Do oferty należy dołączyć opis planowanych zajęć oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć.

W ramach realizacji usług wymagana jest współpraca przede wszystkim z:

O  pracownikami Urzędu Gminy Orchowo, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orchowie, Biblioteką Publiczną Gminy Orchowo, Policją (lokalny Posterunek Policji w Orchowie oraz KPP w Słupcy), placówkami oświatowymi (ZSP w Orchowie, szkoły niepubliczne), organizacjami pozarządowymi (m.in. KGW, TPGO, Klub Seniora) oraz grupami nieformalnymi

m.in. w zakresie organizacji świąt państwowych, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Miejsce realizacji usługi:

O  głównie pomieszczenie – świetlica w budynku domu strażaka i kultury w Orchowie,

      ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-436 Orchowo,

O  dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym: świetlice wiejskie na terenie Gminy Orchowo.

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

01.01.2017 r. do 10.06.2017r.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Do oferty należy załączyć opis planowanych zajęć oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć.

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

Zasoby kadrowe:

O  wymagania podstawowe:      wykształcenie średnie lub wyższe: kierunkowe,

O  wymagania dodatkowe:        doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć.

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną do dnia 19.12.2016 r. do godz. 9.00,

do sekretariatu Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo lub na adres poczty elektronicznej: ug@orchowo.pl

 

7. OCENA OFERT:

Kryteria oceny:

1.      cena:                                 max. 80% (najniższa cena = 80%)

2.      doświadczenie:                max. 20% (powyżej 2 lat = 10%, powyżej 3 lat= 20%)

 

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany telefonicznie. Pozostali oferenci zostaną pisemnie poinformowani o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

brak

 

10. ZAŁACZNIKI:

1.    formularz oferty cenowej,

2.    wzór umowy.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy cenowej

 

FORMULARZ OFERTY  CENOWEJ

NA WYKONANIE ZADANIA 

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

   GMINA  ORCHOWO

62-436  ORCHOWO, ul. KOŚCIUSZKI 6, NIP: 6671735111

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ  

 

Pełna nazwa wykonawcy: ……....................................................................................................

Dokładny adres: …………….......................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

faks:....................................................          e-mail:……………………………..………………

NIP…………………………………….…          REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

 

1. Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Wartość brutto ............................. zł za 1 godzinę zajęć (słownie:..............................................)

2. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: …………………………/ udzielamy ………. gwarancji ……………/…………………………..

3. W pełni akceptujemy postanowienia zawartej umowy*

4. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 14 dni od daty złożenia faktury/ rachunku.

5. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego*.

 

 

 

 

......................dn................                                                         .................................................

                                                                                                     (pieczęć i podpis wykonawcy)

 

 

 

(*jeśli jest wymagane).

 

                   

 

                                                                       

Załączniki

Zapytanie ofertowe (207.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy 2017 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy (14.3kB) Zapisz dokument  
Zapytanie ofertowe na zajęcia artystyczne 2017 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2016-12-08 11:10:02
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-12-08 11:10:22
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-12-08 11:16:43
Ostatnia zmiana:2016-12-08 11:16:48
Ilość wyświetleń:336

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij