Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Wysokość wydatkowanych środków publicznych na zakup znaków drogowych przy ul. Kościuszki w Orchowie wraz z kosztami związanymi z procedurą zaprojektowania przedsięwzięcia

Orchowo, dnia 04.11.2016 r.

Wójt Gminy Orchowo

S.1431.40.2016

Wnioskodawca:

Gumienna Ewa

 

 

            Dotyczy wniosku z dnia 21 października 2016 r. o udzielenie informacji publicznej (data wpływu do tutejszego Urzędu 24.10.2016 r.).

 

            Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: wysokość wydatkowanych środków publicznych na zakup znaków drogowych przy ul. Kościuszki w Orchowie wraz z kosztami związanymi z procedurą zaprojektowania przedsięwzięcia.

 

Odpowiadając na pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy podkreślić, że podjęte działania zmierzające do zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Kościuszki na łuku drogi koło restauracji Gościniec nad Stawem związane były z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz swobodnego dostępu dla służb ratunkowych i przeciwpożarowych.

 

Procedura umieszczenia znaku drogowego w określonym miejscu obejmuje takie elementy jak:

- zarządzanie ruchem,

- nadzór nad tym zarządzaniem,

- organizację ruchu sprowadzającą się do faktycznego ustawienia określonego znaku drogowego.

 

Przeprowadzenie tej procedury należy do zadań Zarządcy Drogi, i to na podstawie przepisów prawa. Tak więc umieszczenie w konkretnym miejscu znaków drogowych należy do sfery działania Wójta.

1.      Wójt jest zarządcą dróg gminnych (art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)  i ma uprawnienia do wystąpienia do organu zarządzającego ruchem (Starosty Powiatowego) z projektem zmiany organizacji ruchu, w ramach, którego może wnioskować o ustawienia lub usunięcie znaków drogowych.

2.      Wójt, po zatwierdzeniu przez starostę projektu organizacji ruchu, wykonuje zadania techniczne polegające na umieszczeniu i utrzymaniu znaków drogowych (§ 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).

3.      O ustawieniu przedmiotowego znaku na drodze gminnej może wyłącznie zdecydować starosta, jako organ zarządzający ruchem drogowym na drogach gminnych. Dopiero po przekazaniu zatwierdzonej organizacji ruchu na danej drodze do realizacji wójtowi, uprawniać będzie ten organ do wykonania zadania technicznego polegającego na umieszczeniu znaku drogowego.

 

Procedura umieszczenia znaków drogowych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie:

1) decyzją Wójta Gminy Orchowo, na podstawie wniosków mieszkańców z czerwca i lipca 2015r., rozpoczęto procedurę zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie.

2) dnia 30.07.2015r wystąpiono z zapytaniem ofertowym w celu rozeznanie cen rynkowych dotyczących wykonania procedury zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie,

3) dnia 28.08.2015r. dokonano wyboru oferty na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie. Biuro projektów AC DROGA Adam Chmielewski zaproponowało wykonanie usługi wykonania projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie za kwotę brutto 1.599,00 zł.,

4) dnia 02.09.2015r., zlecono wykonanie usługi zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie za kwotę brutto 1.599,00 zł.

5) we wrześniu 2015 dokonywano uzgodnień projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie z zarządcą drogi oraz Komendą Powiatową Policji w Słupcy.

6) dnia 28.09.2015r pan Adam Chmielewski (wykonawca projektu zmiany organizacji ruchu – działając w imieniu Wójta) złożył wniosek o zatwierdzenie stałej organizacji ruchu w związku ze „Zmianą organizacji ruchu na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie”.

7) postanowieniem Nr KD.7121.32.2015 z dnia 29.09.2015r., Starosta Powiatu Słupeckiego zatwierdził stałą organizację ruchu na podstawie przedłożonego projektu opracowanego przez pana Adama Chmielewskiego.

 

Procedura zakupu znaków drogowych:

1) dnia 3.11.2015r wystąpiono z zapytaniem ofertowym, dotyczącym zakupu znaków do zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie oraz ul. Lipowej w Orchowie,

2) w dniu 12.11.2015r. ZW.7226.27.2015 złożono zamówienie na zakup znaków zgodnie z projektami organizacji ruchu na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie i ul. Lipowej w Orchowie,

3) w dniu 19.11.2015  firma BIG Znaki dostarczyła znaki drogowe zgodnie z projektami organizacji ruchu na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie i ul. Lipowej w Orchowie.

Otrzymano Fakturę nr FV16/11/2015 na kwotę 2.949,66 zł. Po odjęciu znaków i elementów zakupionych dla wykonania zmiany planu organizacji ruchu dla ul. Lipowej na zakup znaków do zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie wydatkowano kwotę 2.422,38 zł.   

4) w dniach od 24.11.2015r. do 9.12.2015r. trwał proces przygotowania, montażu i posadowienia znaków przez pracowników obsługi Urzędu Gminy Orchowo na ulicy Kościuszki i XXX-lecia PRL w Orchowie.

Do zamontowania znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu zużyto łącznie 12 szt. rur ocynkowanych o długości ok. 3,5 mb każda. Razem zużyto 42 mb rur. Przy koszcie jednostkowym 20,00 zł za mb ocynkowanej rury, wydatkowano na zamontowanie znaków łącznie 840,00 zł.

5) Łączne koszty poniesione przez Gminę na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i swobody przejazdu dla służb ratunkowych i przeciwpożarowych przy Gościńcu nad Stawem wyniosły 3.262,38 zł.

 

                                                                                                           Z poważaniem

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Otrzymują:

  1. wnioskodawca,
  2. aa.

 

Do wiadomości mieszkańców:

  1. tablice ogłoszeń w sołectwach,
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy,
  3. Biuletyn Informacji Publicznej,
Wieści Orchowskie

Załączniki

Odp. do sprawy 40 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2016-11-14 14:30:36
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-11-14 14:28:45
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-11-14 14:32:21
Ostatnia zmiana:2016-11-14 14:32:27
Ilość wyświetleń:220

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij