Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE na: wykonanie i dostawę urn wyborczych dla Gminy Orchowo

Orchowo dnia 18.10.2016 r.

Wójt Gminy Orchowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na:

wykonanie i dostawę urn wyborczych dla Gminy Orchowo

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP: 6671735111, REGON: 311019378

tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są:

1)      urny wyborcze dla obwodu głosowania dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do 750 wyborców – 2 szt.

2)      urna wyborcza dla obwodu głosowania dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych powyżej 750 wyborców – 1 szt.

3)      urny wyborcze dla obwodu głosowania do 750 wyborców – 3 szt.

4)      pomocnicza urna wyborcza (przenośna) dla obwodów głosowania w domach opieki społecznej – 1 szt.

5)      komplet 8 sztuk plomb na każdą zamawianą urnę wyborczą


Wszystkie zamawiane urny wyborcze muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 398).

 

Podczas wykonywania urn zamawiający wymaga:

      1) stosowanie uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,

      2) zagięcie górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny,

Ponadto zamawiający dopuszcza:

      1) wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania ( po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż

      2) zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
- śrub wkręcanych  (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

 

 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą): do dnia 18 listopada 2016r.

 

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik do zapytania ofertowego),

2) Do oferty należy dołączyć projekty urn wyborczych z opisem technicznym wykonania oraz oświadczeniem, iż projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.  

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 36 miesięcy.

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przekazać pisemnie/ faksem / drogą elektroniczną w terminie do dnia 26 października 2016 r. do godziny 15.00, pocztą na adres: Urząd Gminy Orchowo,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, pocztą elektroniczną na adres:  ug@orchowo.pl lub fax-em pod nr 63 2684 090

7. OCENA OFERT:

100 % cena

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 28 października 2016 r.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

 

10. ZAŁACZNIKI:

1.    Formularz oferty cenowej

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy cenowej

 

FORMULARZ OFERTY  CENOWEJ

NA WYKONANIE ZADANIA 

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

   GMINA  ORCHOWO

62-436  ORCHOWO, ul. KOŚCIUSZKI 6

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ  

 

Pełna nazwa wykonawcy: ……....................................................................................................

Dokładny adres: …………….......................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

faks:....................................................          e-mail:……………………………..………………

NIP…………………………………….…          REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

 

1.   Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Wartość brutto ............................. zł (słownie:............................................................................)

2. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: …………………………/ udzielamy ………. gwarancji ……………/…………………………..

3.   Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

 

 

 

 

......................dn................                                                         .................................................

                                                                                                     (pieczęć i podpis wykonawcy)

 

 

 

 

                   

Załączniki

Załącznik do zapytania ofertowego (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę urn wyborczych (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2016-10-18 14:55:41
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-10-18 14:56:02
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-10-18 15:03:33
Ostatnia zmiana:2016-11-03 13:18:22
Ilość wyświetleń:271
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij