Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

zasady udostępniania nieruchomości należących do gminy Orchowo w celu lokalizowania wesołych miasteczek i cyrków oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Zarządzenie Nr 23/2016
Wójta Gminy orchowo

z dnia 29.04.2016r.

 

w sprawie zasad udostępniania nieruchomości należących do gminy Orchowo w celu lokalizowania wesołych miasteczek i cyrków oraz pobierania z tego tytułu opłat.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T jedn. Dz. U. z 2016, poz. 446) Wójt Gminy Orchowo zarządza, co następuje:

 

§ 1.       

1.      Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

a.       nieruchomości gminy należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą własność gminy Orchowo,

b.      wesołym miasteczku należy przez to rozumieć zespół urządzeń rekreacyjnych, takich jak: karuzele, kolejki górskie, diabelski młyn, beczka śmiechu, zjeżdżalnie, huśtawki, strzelnice, trampolina, symulatory ruchu, pałac strachów i inne obiekty służące rozrywce,

c.       cyrku należy przez to rozumieć obiekt wraz z obiektami towarzyszącymi w tym również pojazdami służący wystawieniu sztuki cyrkowej składającej się np. z pokazów akrobatycznych, ekwilibrystycznych, tanecznych i tresury zwierząt.

2.      Warunkiem możliwości lokalizacji wesołego miasteczka lub cyrku na nieruchomości gminy jest  zawarcie umowy jej dzierżawy.

3.      W celu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w ust. 2 podmiot zainteresowany lokalizacją cyrku lub wesołego miasteczka jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Orchowo stosowny wniosek.

4.      W przypadku wykazania zainteresowania przez kilka podmiotów lokalizacją na tej samej nieruchomości gminy i w tym samym czasie, wesołych miasteczek lub cyrków, o wyborze podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa decyduje data wpływu wniosku.

 

§ 2.     

1.    Zasady uiszczania czynszu (opłaty) za zajęcie nieruchomości gminy w celu lokalizowania wesołego miasteczka lub cyrku określa umowa dzierżawy.

2.    Ustala się następujące stawki czynszu netto za każdą rozpoczętą dobę zajęcia nieruchomości gminy na potrzeby wesołego miasteczka lub cyrku:

 

Zajęcie terenu przez:

Cena netto za każdą rozpoczętą dobę dzierżawy terenu (czynsz)

 

Wesołe miasteczko

100,00zł

Cyrk

130,00zł

 

 

3.    Do stawek wymienionych w ust. 2 dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.

4.    Stawki, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 obejmują prawo korzystania z gruntu i energii elektrycznej na potrzeby związane z działalnością wesołego miasteczka lub cyrku.

 

§ 3. Zasady i stawki określone w niniejszym zarządzeniu stosuje sie do umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Załączniki

cyrki, wesołe miasteczka 23-2016 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paulina Szmyt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paulina Bernaś
Data wprowadzenia:2016-08-02 09:23:06
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-08-02 10:50:33
Ostatnia zmiana:2016-08-02 10:50:47
Ilość wyświetleń:272
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij