Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie: "Usługi profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku"

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Na wykonanie: „Usługi profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku”

Orchowo, 04.05.2016r.

Urząd Gminy Orchowo

ZW..7031.4..2016

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z zapytaniem ofertowym na „Usługi profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku”

 -zakres przedmiotu zamówienia:

1)      Usługi równiarką polegające na profilowaniu oraz równaniu kruszywa drogowego, w ramach prowadzonych prac przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. na terenie Gminy Orchowo w ilości razem 100 roboczogodzin.

2)      Usługi walcem drogowym stalowym lub stalowo- gumowym o wadze min. 10t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, gruzu itp. w ramach prowadzonych prac przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie Gminy Orchowo w ilości 60 roboczogodzin.

3)      Powyższa ilość jest jedynie ilością szacunkową określoną dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania mniejszej ilości prac w zależności od bieżących potrzeb. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktycznie zrealizowanych zleceń z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty przez Wykonawcę.

4)      Od czasu pracy odliczany będzie czas dojazdu do miejsca pracy i czas powrotu z pracy oraz okres niesprawności sprzętu.

5)      Przewidywana ilość prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie wykonanych usług w toku realizacji umowy.

6)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym.

7)      Wymagany termin stawienia się wykonawcy (operatora równiarki) lub (operatora walca) do dyspozycji Zamawiającego – 2 dni robocze licząc od daty otrzymania zlecenia.

8)      O terminie wykonania prac z określeniem miejsca, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą telefoniczną potwierdzoną faksem lub pisemnie.

9)      Rozliczenie roboczogodzin nastąpi na podstawie pokwitowanego przez osobę wskazaną przez zamawiającego zestawienia ilości roboczogodzin.

10)   Rozliczenia za wykonane usługi będą dokonywane w cyklu miesięcznym.

11)   Po wykonaniu pac Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury miesięcznie na koniec danego miesiąca.

12)   Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

13)   Wykonawca wystawi faktury na: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP 667 173 51 11

 

złożono jedną ofertę:

1.        „PRZEMPOL” Usługi transportowe i Ogólnobudowlane Roboty Ziemne Komunalne Janusz Miłos ul.Słoneczna 10, 62-402 Ostrowite, : 16.728,00 zł.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym: „PRZEMPOL” Usługi transportowe i Ogólnobudowlane Roboty Ziemne Komunalne Janusz Miłos ul.Słoneczna 10, 62-402 Ostrowite cena łączna brutto:  16.728,00  słownie: szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem  złotych 00/100.

Z poważaniem

Wójt Gminy Orchowo

/-/Jacek Misztal

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-05-04 12:01:45
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-05-04 12:04:26
Ostatnia zmiana:2016-05-04 12:04:45
Ilość wyświetleń:329
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij