Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą na Dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie

Orchowo, dnia 05.10.2015

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wsparcie techniczne OSP w Orchowie pop-rzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

(Numer ogłoszenia: 223334-2015, data zamieszczenia 28.08.2015 r.)

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

     W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowaniu o 30 dni. Przedłużony w ten sposób termin związania ofertą liczony zgodnie z zapisami art. 85 ust 5 ustawy Pzp upływa w dniu 10 listopada 2015 roku.

 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużony okres związania ofertą należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2015 r. do godziny 15.00 na numer faxu 63 268 40 90, albo też pocztą elektroniczną na adres: podatek@orchowo.pl

 

       Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie wykluczeniem z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp.

 

      Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

      W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania faksu.

 

 

 

.....................................................

    (pieczęć Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja* / my*, niżej podpisany* / podpisani*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

oświadczam / oświadczamy iż wyrażam* / wyrażamy* zgodę na przedłużenie terminu związania  ofertą o okres kolejnych 30 dni, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 05.10.2015 r.

Jednocześnie oświadczam* / oświadczamy*, że jesteśmy związani złożoną ofertą na Dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie przez łączny okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

.................................., dnia ..................2015 r.                              .............................................................

                                                                                                   (czytelny podpis imieniem i nazwiskiem  lub         
                                                                                                                   pieczęć imienna i podpis upoważnionego
                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

Załączniki

przedłużenie terminu związania ofertą (18.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2015-10-05 07:52:09
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2015-10-05 08:02:27
Ostatnia zmiana:2015-10-05 08:02:29
Ilość wyświetleń:379

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij