Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytania do przetargu na Dostawe ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego z napedem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie

Orchowo, dnia 8 września 2015

 

„Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie”

 

Pytanie 1

Zamawiający w punkcie 3.1. oraz 3.3 opisu przedmiotu zamówienia wymaga dołączenia świadectwa CNBOP do oferty. Natomiast w punkcie 3.4. zamawiający dopuszcza dostarczenie świadectwa dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno – jakościowego.

Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne określenie stanowiska kiedy należy dostarczyć świadectwo dopuszczenia: czy do oferty, czy w dniu odbioru techniczno – jakościowego?

 

Odp. Świadectwo dopuszczenia należy dostarczyć wraz z ofertą.

Pytanie 2

Zamawiający w punkcie 3.10 (k), opisu przedmiotu zamówienia wymaga informacji świetlnej i dźwiękowej podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania.

Czy Zamawiający dopuści by informacja o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania była tylko w formie informacji świetlnej.

 

Odp. Zamawiający wyraża zgoda by informacja o podłączeniu do zewnętrznego  źródła zasilania była tylko w formie informacji świetlnej.

Pytanie 3

Zamawiający w punkcie 3.19 opisu przedmiotu zamówienia wymaga by wytrzymałość podestów roboczych wynosiła min. 200 kg.

Czy Zamawiający dopuści by wytrzymałość podestów roboczych wynosiła min 180 kg, odpowiadająca masie 2 ratowników (2 x 90kg)?

 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, by wytrzymałość podestów roboczych wynosiła min 180 kg.

Pytanie 4

Zamawiający w punkcie 3,26 opisu przedmiotu zamówienia wymaga by podwozie było w kolorze czarnym.

Czy Zamawiający dopuści by podwozie było w kolorze zbliżonym, ciemnoszarym jeżeli jest to fabryczny kolor producenta podwozia?

 

Odp. Zamawiający dopuszcza by podwozie było w kolorze zbliżonym, ciemnoszarym jeżeli jest to fabryczny kolor producenta.

 

Pytanie 5

Zamawiający w punkcie 3.60 opisu przedmiotu zamówienia wymaga by przedział autopompy był zamykany klapą uchylną. Natomiast w punkcie 3.67 Zamawiający wymaga by przedział autopompy był zamykany drzwiami żaluzjowymi.

Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne określenie w jaki sposób ma być zamykany przedział autopompy?

 

Odp. Zamawiający informuję, że autopompa ma być zamykana żaluzjami bądź klapą uchylną.

Pytanie 6

Zamawiający w punkcie 6 SIWZ określił termin realizacji na 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Biorąc pod uwagę obecny okres roku, ilość bieżących zamówień oraz oczekiwania na nowe podwozie wydaje się niemożliwym zrealizowanie zamówienia w tak krótkim czasie.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 15.12.2015r. Pozwoli to na realizację przedmiotowego zamówienia w bieżącym roku.

 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia na 15.12.2015r.

Pytanie 7

Dot. § 7 pkt. 1) i 2) załącznik nr 7 do SIWZ

Zamawiający określił wysokość kar umownych za każdy dzień w opóźnieniu wykonania przedmiotu zamówienia na kwotę równą 0,3 % wartości przedmiotu zamówienia brutto i każdy dzień zwłoki  usunięciu wad przedmiotu zamówienia na kwotę równą 0,3% wartości zamówienia brutto.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowę w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia oraz naprawy samochodu przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05% przedmiotu zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia?

Uzasadniając postawione pytania w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający. W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycję Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków. Brak zmiany parametrów umowy (SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, które wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych Wykonawców i ich oferty do innych przetargów. Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035% jednocześnie podnosząc i zaokrąglając  ją do wartości 0,05%. Zarazem oczekiwane przez Zamawiającego kary umowne nie pozostają w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i są rażąco wygórowane co prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień opóźnienia.

 

 

 Wójt Gminy

Jacek Misztal

Załączniki

odp_ na zapytanie OSP (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2015-09-08 08:16:47
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2015-09-08 08:16:57
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2015-09-08 08:27:39
Ostatnia zmiana:2015-09-17 10:02:00
Ilość wyświetleń:329
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij