Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie konkursu na stanowisko "Animator - Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie

Konkurs na stanowisko „Animator – Moje boisko – Orlik 2012”

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie

 

 

Wójt Gminy Orchowo poszukuje kandydatów na stanowisko:

„Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”.

Uwaga: przewiduje się zatrudnienie dwóch osób na niżej wymienionych warunkach:

 

Forma umowy:

Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy (od 1 marca do 30 listopada 2015 r.)

Czas pracy przypadający na 1 osobę:

- 80 godzin zajęć w miesiącu udokumentowanych w „Dzienniku Zajęć”, praca również w soboty i niedziele.

Wynagrodzenie w wysokości 1 000,00 zł brutto na osobę, z dwóch źródeł:

- za 40 godz. – 500,00 zł brutto na podstawie umowy cywilnoprawnej z Urzędem Gminy w Orchowie,

- za 40 godz. – 500,00 zł brutto na podstawie umowy cywilnoprawnej z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Wymagania niezbędne kandydata:

a. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora,

c. nie był karany za przestępstwa umyślne,

d. posiada kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m. in. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, organizatora zajęć i zawodów sportowych, posiadającego stosowne uprawnienia,

e. mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych dla różnych grup społecznych i wiekowych, w tym dla dzieci i młodzieży, dla osób dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

b. współpraca ze szkołami, innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, z klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu promowania aktywności fizycznej,
c. organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,

e. koordynowanie prac porządkowych na obiekcie,

f. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. kserokopie dokumentów poświadczających poziom wykształcenia oraz posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

d. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i ewentualne referencje,

e. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

g. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

Oferty należy składać w terminie do 10 lutego 2015 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Orchowie ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem: „Animator – Moje Boisko - Orlik 2012”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Orchowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 63 26 84 090 wew.36.

 

Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Orchowie.

 

Wójt Gminy Orchowo zastrzega sobie prawo zatrudnienia jednego animatora w wymiarze 160 godzin miesięcznie w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria oraz nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku nie uzyskania dofinansowania Projektu w 2015 roku.

Załączniki

Ogłoszenie (117.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2015-01-30 14:29:47
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2015-01-30 14:29:58
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2015-01-30 14:32:29
Ostatnia zmiana:2015-01-30 14:32:44
Ilość wyświetleń:453
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij