Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

XLVII/14 Sesja Rady Gminy Orchowo w dniu 21 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzen Urzędu Gminy.

Data posiedzenia:
2014-08-21

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XLVIII/14 Sesji Rady Gminy Orchowo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI/14 Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia 25 czerwca 2014 r.
4. Informacje Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę.
6. Gospodarka odpadami stałymi i płynnymi.
7. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej
MZGOK Sp. z o.o. w roku 2013 - druk nr 1,
2) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na
terenie Gminy Orchowo przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - druk nr 2,
3) w sprawie utworzenia publicznych alternatywnych form wychowania przedszkolnego - druk nr 3,
4) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Z Edukacją w Przyszłość" w Bielsku Punktu Przedszkolnego w Bielsku - druk nr 4,
5) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia przez Stowarzyszenie "Decydujemy
Sami" w Różannie Punktu Przedszkolnego w Różannie - druk nr 5,
6) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
"Razem" w Słowikowie Punktu Przedszkolnego w Słowikowie - druk nr 6,
7) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne
w Orchowie - druk nr 7,
8) w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr
2/POIiŚ/9.3/2013) - druk nr 8,
9) w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Orchowo lokalu mieszkalnego od
Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Poznaniu - druk nr 9,
10) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi
gminnej na terenie Gminy Orchowo - druk nr 10,
11) w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo,
oznaczonej nr ew. 77/5, położonej w miejscowości Skubarczewo /obręb ewidencyjny Skubarczewo/,
w Gminie Orchowo - druk nr 11,
12)w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo,
oznaczonej nr ew. 77/6, położonej w miejscowości Skubarczewo /obręb ewidencyjny Skubarczewo/,
w Gminie Orchowo - druk nr 12,
13)w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo,
oznaczonej nr ew. 96/1, położonej w miejscowości Gałczynek /obręb ewidencyjny Gałczynek/,
w Gminie Orchowo - druk nr 13,
14) w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo,
oznaczonej nr ew. 96/2, położonej w miejscowości Gałczynek /obręb ewidencyjny Gałczynek/,
w Gminie Orchowo - druk nr 14,
15) w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo,
oznaczonej nr ew. 96/3, położonej w miejscowości Gałczynek /obręb ewidencyjny Gałczynek/,
w Gminie Orchowo - druk nr 15,
16) w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo,
oznaczonej nr ew. 96/4, położonej w miejscowości Gałczynek /obręb ewidencyjny Gałczynek/,
w Gminie Orchowo - druk nr 16,
17)w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo,
oznaczonej nr ew. 95/1, położonej w miejscowości Gałczynek /obręb ewidencyjny Gałczynek/,
w Gminie Orchowo - druk nr 17,
18) w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo,
oznaczonej nr ew. 95/2, położonej w miejscowości Gałczynek /obręb ewidencyjny Gałczynek/,
w Gminie Orchowo - druk nr 18,
19) w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo,
oznaczonej nr ew. 95/3, położonej w miejscowości Gałczynek /obręb ewidencyjny Gałczynek/,
w Gminie Orchowo - druk nr 19,
20) w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo,
oznaczonej nr ew. 95/4, położonej w miejscowości Gałczynek /obręb ewidencyjny Gałczynek/,
w Gminie Orchowo - druk nr 20,
21)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym - lokalem nr 28/2 stanowiącym własność Gminy Orchowo,
położonym na działce nr ew. 19 w miejscowości Różanna /obręb ewidencyjny Różanna/
- druk nr 21,
22)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami - druk nr 22,
23)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i nieodpłatne przekazanie w
użyczenie dużej sali w budynku świetlicy wiejskiej w Słowikowie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi
RAZEM - druk nr 23,
24) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 - druk nr 24,
25) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata
2014 -2028 - druk nr 25.
26) w sprawie przystąpienia Gminy Orchowo do Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie -
druk nr 26.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wnioski problemy sołectw, informacje różne.
13. Zakończenie XLVIII/14 Sesji Rady Gminy Orchowo.


Uwagi:Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kolberg
Data utworzenia:2014-08-14 08:00:45
Wprowadził do systemu:Agnieszka Kolberg
Data wprowadzenia:2014-08-14 08:01:02
Opublikował:Teodor Pryka
Data publikacji:2014-08-14 08:03:41
Ostatnia zmiana:2014-08-21 13:52:35
Ilość wyświetleń:517

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij