Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dowozu uczestników zajęć ŚDS w Słowikowie do siedziby Zamawiającego i odwóz ich z siedziby Zamawiającego do ich miejsca zamieszkania

                                                                                                          Słowikowo, 16.01.2014 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 14 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

Świadczenie usług dowozu uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie do siedziby zamawiającego i odwóz ich z siedziby zamawiającego do ich miejsca zamieszkania.

 

I. Szczegółowy zakres zamówienia:

- liczba miejsc siedzących – minimum 18

- liczba kilometrów – dziennie około

- foteliki i inne zabezpieczenia niezbędne do przewozu osób niepełnosprawnych (np. pasy bezpieczeństwa i inne umocowania)

- wykonawca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo nad podopiecznymi w czasie dowozów

- wykonawca winien używać sprawnego pojazdu transportu do przewozu osób dopuszczonego do ruchu po drogach publicznych z osobą prowadzącą pojazd, która posiada ważne uprawnienia kierowanie wyżej wymienionym pojazdem

- wykonawca winien posiadać ważne uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewozu osób

- wykonawca w przypadku awarii samochodu zobowiązuje się niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy.

 

II. Termin wykonywania zamówienia: 03.02.2014 – 02.02.2016

 

III. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytanie (załącznik nr 1), napisaną czytelnie i zrozumiale i zrozumiale w języku polskim, wypełnioną i parafowaną w całości przez osobę upoważniona do reprezentowania firmy.

W ofercie należy podać cenę netto + VAT = cena brutto.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 Oferta powinna posiadać załączniki:

- kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności  gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

- parafowany projekt umowy- załącznik nr 2

 Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON

- podpisana czytelnie.

 

IV. Kryterium oceny stanowić będzie cena – 100 % (najniższa cena)

 

V. Upoważnionym do udzielania wszelkich informacji w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest: Dyrektor Elżbieta Przybylska, tel. 63 26 88 100.

 

VI. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta na świadczenie usług dowozu uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie do siedziby zamawiającego i odwóz ich z siedziby zamawiającego do ich miejsca zamieszkania” zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27.01.2014 roku do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego tj. Słowikowo 24, 62-436 Orchowo:

- osobiście w biurze Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie

- lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do ŚDS w Słowikowie).

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.01.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego.

 

VII. Zamawiający powiadomi o wyborze oferty niezwłocznie, pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.  

Z wybranym oferentem, zostanie podpisana umowa, której projekt określa warunki na jakich ma być realizowane zamówienie i stanowi załącznik nr 2.

 

Załączniki:

  1. druk oferty
  2. projekt umowy

 

 

           

 

 

 

Załączniki

Słowikowo zap o cenę (2) (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 2-2014 (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2014-01-17 14:22:36
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2014-01-17 14:22:49
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2014-01-17 14:31:51
Ostatnia zmiana:2014-01-17 14:43:29
Ilość wyświetleń:628

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij