Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytania do przetargu na Przebudowę drogi gminnej Podlesie - Orchówek - II etap

Orchowo, dnia 17 maja 2013r.

RF.DGZP.271.2.2013

 

 

Zapytania do przetargu: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlesie-Orchówek

 

 

 1. Zgodnie z SIWZ termin wykonania zadania to 30.08.2013, zaś zgodnie z formularzem oferty zał. nr 1 do SIWZ jeden miesiąc od podpisania umowy. Proszę o podanie właściwego terminu realizacji oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do formularza lub SIWZ.

Odp.: Termin wykonania zamówienia to 30.08.2013r. Formularz ofertowy został poprawiony.

 1. Zgodnie z formularzem oferty zał. nr 1 do SIWZ gwarancja wynosi 24 miesiące, zaś zgodnie z projektem umowy 36 miesięcy. Proszę o wskazanie właściwego okresu gwarancji oraz wprowadzenie odpowiednich zmian do formularza oferty lub projektu umowy.

Odp.: Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Formularz ofertowy został poprawiony.

 1. Zgodnie z projektem należy wykonać warstwę wiążącą z AC8W, zaś wg kosztorysu AC11W. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanek AC16W i AC11S?

Odp.: Należy wykonać warstwę wiążącą AC11W oraz warstwę ścieralną AC8S wg przekazanych SST oraz Kosztorysu ofertowego

 1. Czy Zadamawiający zezwoli na stosowanie wytycznych dot. kruszyw do podbudów WT 4 z 2010r. oraz aktualnej normy na emulsję PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych?
  Odp.: Zamawiający zezwala na stosowanie wytycznych WT-4 2010r. oraz normy PN:EN 13808:2010
 2. Proszę o informację czy rozliczanie będzie kosztorysowe czy ryczałtowe?

Odp.: Rozliczanie będzie kosztorysowe.

 1. Zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym droga gminna ulega przesunięciu przez co powstaje potrzeba wykonania nasypów w miejscu występowania rowów. Proszę o dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych związanych z wykonaniem nasypów.

Odp.: Nie przewiduje się przesunięcia osi w planie oraz wykonania dodatkowych nasypów. Projekt przebudowy zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej osi przebudowywanej drogi z niewielkim obustronnym poszerzeniem (wg rysunku nr 3.1)

 1. Proszę o udostępnienie tabeli profilowania kruszywem.

Odp.: Zamawiający nie posiada tabeli profilowania kruszywem, należy przyjąć średnią grubość wyrównania zgodnie z dokumentacją (rysunek nr 4.1, 5.1-5.4) oraz pozycjami kosztorysowymi tj. średnio

 1. Zgodnie z SST należy wykonać ścięcie i uzupełnienie poboczy, podczas gdy kosztorys obejmuje tylko uzupełnienie poboczy. Proszę o dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej dotyczącej ścinania poboczy.

Odp.: Poz. 13 z kosztorysu ofertowego należy potraktować jako „Uzupełnianie poboczy mieszanką gliniasto – żwirową o gr. 10 cm wraz ze ścinaniem, zakupem, dowozem, ułożeniem i profilowaniem.”

 1. Zgodnie z planem sytuacyjnym w drodze występują dwa drzewa do wycinki. Proszę o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej wycinki oraz informację czyją własnością będzie drzewo z wycinki.

Odp.: Nie przewiduje się drzew do wycinki.

 1. Zgodnie z planem sytuacyjnym należy ustawić jeden znak A-7. Proszę o dodanie odpowiednich pozycji do kosztorysu.

Odp.: Nie przewiduje się ustawienia oznakowania.

 1. Zgodnie z planem sytuacyjnym na trasie drogi gminnej występuje przepust pod drogą, który w związku z przesunięciem drogi wymaga wydłużenia. Proszę o dodanie pozycji kosztorysowych dotyczących wydłużenia przepustu.

Odp.: Nie przewiduje się przesunięcia osi w planie. Nie przewiduje się wydłużenia przepustów.  Projekt przebudowy zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej osi przebudowywanej drogi z niewielkim obustronnym poszerzeniem.

 1. Dotyczy specyfikacji D.05.03.05b. w tab. 5 błędnie podano Bmln, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10.1. tj. WT-2 2010. Prosimy o skorygowanie treści SST.

Odp.: Zawartość lepiszcza minimum – Bmin5,8

 

W załączeniu przekazujemy skorygowaną tabelę nr 5 (zgodnie z WT-2 2010r.) w zakresie Bmin

 

 

Właściwość

Przesiew, [% (m/m)]

AC8S

KR1-KR2

Wymiar sita #, [mm]

od

do

11,2

100

-

8

90

100

5,6

70

90

2

45

60

0,125

8

22

0,063

6

14

Zawartość lepiszcza, minimum (*)

Bmin5.8

 

 

 1. Dotyczy § 4 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy ostateczne rozliczenie kontraktu ma charakter obmiarowy czy ryczałtowy oraz na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty zamienne?

Odp.: Rozliczenie kontraktu ma charakter obmiarowy. Zamawiający nie przewiduje robót zamiennych.

 1. Dotyczy § 10  projektu umowy.

Czy Wykonawca przedstawiając polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz polisę ubezpieczenia zaplecza, sprzętu i maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w § 10  projektu umowy?

Odp.: Wymienione polisy spełnią wymogi Zamawiającego określone w § 10  projektu umowy.

 1. Dotyczy § 14 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu większą ilością faktur częściowych (na podstawie protokołów odbioru częściowego).

Odp.: Zamawiający nie przewiduje rozliczania kontraktu fakturami częściowymi.

 

 

 

 

   Wójt Gminy

 

/-/ Teodor Pryka

Załączniki

zapytania (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2013-05-15 11:29:57
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2013-05-15 11:30:12
Opublikował:Teodor Pryka
Data publikacji:2013-05-15 11:43:18
Ostatnia zmiana:2013-05-17 09:09:12
Ilość wyświetleń:665
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij