Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

CZYNSZ - DZIERŻAWA GRUNTÓW

Zarządzenie Nr 2/2015

Wójta Gminy Orchowo

z dnia 28.01.2015 roku

 

w sprawie: ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia

 

§1. Określa się wysokość szczegółowych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo na cele rolnicze i cele nierolnicze, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w wysokości wynikającej z umowy do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.

 

§3. Stawki czynszu wynikające z niniejszego zarządzenia obowiązują:

O   dla umów podpisanych po dniu wejścia w życie zarządzenia: od dnia wejścia zarządzenia w życie.

O   dla umów podpisanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia – od 01.04.2015 roku.

 

§4. Z dniem 28.01.2015 roku traci moc zarządzenie nr 91/2014 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26.11.2014r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo.

 

§5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Orchowo.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo

z dnia 28.01.2015 roku

 

  1. Ustala się szczegółowe stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, o powierzchni powyżej 0,2500ha, stanowiących własność Gminy Orchowo na cele rolnicze i nierolnicze, według klas gruntów, płatne w stosunku rocznym:

 

O    użytki rolne:

w tym :

3      sady (S)

3      grunty zabudowane na użytkach rolnych (Br)

3      grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)

 

Klasa

stawka czynszu

rocznie

III

10,00 zł / 1 ar

IV

9,00 zł/ 1 ar

V

5,00 zł/ 1 ar

VI

3,50 zł/ 1 ar

VIz

 1,50 zł / 1 ar

 

O      użytki zielone:

w tym:

3      pastwiska (Ps)

3      łąki (Ł)

Klasa

stawka czynszu

rocznie

III

2,50 zł/ 1 ar

IV

2,00 zł/ 1 ar

V

  1,20 zł / 1 ar

VI

VIz

  0,80 zł / 1 ar

 

O       grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków, jako nieużytek N (nieużytkowany) – zwolniony

O      grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako nieużytek wykorzystywany na cele rekreacyjne lub na cele działalności gospodarczej – 0,80 zł/ 1 ar rocznie

O      rowy – zwolnione

O      grunty zabudowane w tym:

3      tereny mieszkaniowe (B) – 1,60 zł /1 ar rocznie

3      tereny przemysłowe (Ba) – 3,00 zł /1 ar rocznie

3      inne tereny zabudowane (Bi) – 1,60 zł /1 ar rocznie

 

 

  1. W przypadku dzierżawy nieruchomości gruntowych o powierzchni do 0,2500ha (włącznie) obowiązują stawki w wysokości 50% stawek wyżej przyjętych.

O     użytki rolne:

w tym :

3      sady (S)

3      grunty zabudowane na użytkach rolnych (Br)

3      grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)

 

Klasa

stawka czynszu

rocznie

III

5,00 zł / 1 ar

IV

4,50 zł/ 1 ar

V

2,50 zł/ 1 ar

VI

1,75 zł/ 1 ar

VIz

 0,75 zł / 1 ar

 

O      użytki zielone:

w tym:

3      pastwiska (Ps)

3      łąki (Ł)

Klasa

stawka czynszu

rocznie

III

1,25 zł/ 1 ar

IV

1,00 zł/ 1 ar

V

  0,60 zł / 1 ar

VI

VIz

  0,40 zł / 1 ar

 

O       grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków, jako nieużytek N (nieużytkowany) – zwolniony

O      grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako nieużytek wykorzystywany na cele rekreacyjne lub na cele działalności gospodarczej – 0,40 zł/ 1 ar rocznie

O      rowy – zwolnione

O      grunty zabudowane w tym:

3      tereny mieszkaniowe (B) – 0,80 zł /1 ar rocznie

3      tereny przemysłowe (Ba) – 1,50 zł /1 ar rocznie

3      inne tereny zabudowane (Bi) – 0,80 zł /1 ar rocznie

 

  1. W przypadku przeznaczenia gruntu do dzierżawy w drodze przetargu, stawki czynszu dzierżawnego stanowią cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego. Czynsz ustalony w drodze przetargu nie podlega waloryzacji.

 

  1. W przypadku zawierania kolejnych umów z dzierżawcami wyłonionymi z drodze przetargu stosuje się stawki czynszu osiągnięte w przetargu, uwzględniając wskaźnik waloryzacji.

 

  1. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźniki zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na zasadach określonych w art. 5 z zastrzeżeniem art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 

  1. Zmiana wysokości stawek czynszu związana z waloryzacją dokonywana będzie w terminie do 31 marca roku kalendarzowego i nie wymaga formy aneksu do umowy jak również pisemnego powiadamiania dzierżawcy.

 

  1. Czynsz za niepełny okres rozliczeniowy będzie naliczany proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy.

 

  1. Ustala się opłaty za bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w wysokości 200% stawki czynszu dzierżawnego.

 

 

Wójt Gminy Orchowo

        /-/ Jacek Misztal

 

Załączniki

zarządzenie 2-2015 (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paulina Bernaś
Data utworzenia:2012-10-24 08:27:28
Wprowadził do systemu:Paulina Bernaś
Data wprowadzenia:2012-08-21 10:52:46
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2012-08-21 13:27:32
Ostatnia zmiana:2016-02-05 08:52:45
Ilość wyświetleń:691

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij