Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie do przetargu: Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

RF.DGZP.271.2.2012                                                          Orchowo, 12 kwietnia 2012 r.

 

 

 

 

 

Zapytanie do przetargu: Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu “Moje boisko Orlik

 

 

 

  1. Proszę o załączenie opracowania geotechnicznego autorstwa Krzysztofa Gula, które było podstawą, opracowania dokumentacji projektowe, w celu umożliwienia weryfikacji warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie inwestycji. Zgodnie z opisem technicznym projektu zagospodarowania terenu w poziomie pomadowani boiska występują nasypy niekontrolowane (piaski drobne, humus, piasek humusowy). Przy zagęszczeniu tego typu niejednorodnego gruntu nie można zakładać uzyskania zbliżonych wskaźników dla całego obszaru jego występowania, ponadto ze względu na wysoki poziom wód gruntowych nasypy te mogą być nawodnione co zupełnie wyklucza możliwość ich mechanicznego zagęszczenia. Na jakiej podstawie projektant twierdzi, ze „Ciężki sprzęt mocno zagęści warstwy nasypu” -  niebudowlanego. Czy zostały przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdzające dobra zagęszczalność w/w nasypów. Zgodnie ze sztuką budowlaną grunt taki powinien zostać wypełniony lub autor opracowania projektowego powinien opracować technologię jego uzdatniania na podstawie przeprowadzonych badań. Pozostawienie nasypów niebudowlanych w poziomie posadowienia boisk może doprowadzić do ich nierównomiernego osiadania. Ze względu na występujący wysoki poziom wód gruntowych oraz nie zastosowanie żadnego systemu odwodnienia możliwe jest okresowe zalewanie boisk przez wody opadowe. Proszę o ustosunkowanie się do powyższych uwag.

 

Opracowanie geotechniczne autorstwa Krzysztofa Gula załączono na stronie Zamawiającego www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

Projekt zakłada zdjęcie warstwy nasypu na całej powierzchni boisk i budynku zaplecza na głębokość 40 do 60 cm. Na większości terenu zostaną odsłonięte piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym. Jedynie w części południowo wschodniej zostanie jeszcze część nasypów, które należy zagęścić ciężkim sprzętem. W razie potrzeby na wierzch zagęszczanego nasypu posypać grubsze kruszywo. Dla wzmocnienia całości projekt przewiduje ułożenie geotkaniny na całym obszarze „Orlika”. Parametry geotkaniny podano w projekcie. Na geotkaninie wykonać warstwę odsączającą i warstwy podbudowy z kamienia łamanego zgodnie z projektem podstawowym. Średni poziom boisk przyjęto około 109,80 tj o 50 cm powyżej rzędnych terenu między szkołą a projektowanym „Orlikiem” oraz powyżej przyległej do działki drogi gminnej. Takie rozwiązanie rzędnych i 30 cm warstwa podsypki

piaskowej pozwoli na odprowadzenie wód deszczowych z obszaru boisk.

 

  1. Proszę o załączenie nowej wersji rzutu instalacji sanitarnych w budynku zaplecza. Załączony rysunek został wykonany w sposób niechlujny i urąga standardom wykonania rysunku technicznego. Ponadto rysunek ten nie jest zgodny z rzutem parteru branży budowlanej oraz planem zagospodarowania terenu. Proszę o wprowadzenie stosownych korekt co do treści rysunków i wyjaśnienie celowości stosowania studni wodomierzowej w ciągu przyłącza skoro zestaw wodomierzowy ma znajdować się w budynku zaplecza.

 

Zestaw wodomierzowy przewidziano tylko w studni wodomierzowej.

Nowa wersja rzutu instalacji sanitarnej w budynku zaplecza została umieszczona na stronie Zamawiającego www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

  1. Proszę o informacje czy przestój w realizacji zaplecza spowodowany realizacją przez zamawiającego przyłączy sanitarnych  do budynku będzie przedłużał umowny okres realizacji obiektu.

 

Zamawiający samodzielnie wykona przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe w terminie krótszym niż realizacja Orlika, termin nie będzie powodował przedłużenia umownego okresu realizacji obiektu

 

  1. Proszę o informacje czy przekładka napowietrznej linii energetycznej wchodzi w zakres powyższego zadania. Jeżeli tak prosimy o załączenie stosownej dokumentacji technicznej.

 

Linia napowietrzna jest już wykonana nie wchodzi w zakres powyższego zadania.

 

  1. Proszę o informacje czy montaż złącza kablowo – pomiarowego ZKWP-1p wchodzi w zakres powyższego zadania.

 

Złącze kablowo-pomiarowe ZKWP-1p wykonuje ENERGA, wykonawca zobowiązany jest zgodnie z dokumentacją techniczną do wykonania przyłącza od obiektu do złącza i podłączenia obiektu

 

  1. Proszę o informacje w jakim celu w budynku zaplecza zastosowano dwa systemy nawiewu powietrza tj. wentylacji nawiewnej mechanicznej oraz nawietrzaków higrosterowanych w stolarce okiennej.

 

Systemy nawiewu powietrza należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczna.

 

 

                                                                                                         

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Teodor Pryka

 

 

Załączniki

Opracowanie geotechniczne (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie do przetargu (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - instalacja sanitarna - WERSJA AKTUALNA (866.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2012-04-12 08:25:18
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2012-04-12 08:25:38
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2012-04-12 08:58:29
Ostatnia zmiana:2012-05-08 07:40:36
Ilość wyświetleń:671
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij