Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zmiana w ogłoszeniu na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł

Zgodnie z art. 38 ust. 4 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz.759 z póżn. zm.). Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia  o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: 284400 - 2011; data zamieszczenia: 12.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 275668 - 2011 data 06.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, woj. wielkopolskie, tel. 63 2684090, fax. 63 2684090.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł na okres 15 lat, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Orchowo w 2011 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: - Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury i Strażaka w Orchowie - 45 000 zł - Budowa placu zabaw z wytyczonym miejscem na grilla w miejscowości Szydłówiec - 37 608 zł - Rewaloryzacja części parku w miejscowości Myślątkowo - kwota 39 809 zł 1. Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 30.09.2010r. 2. Spłata kredytu nastąpi w 60 równych ratach, począwszy od dnia 31.03.2014 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2013) do dnia 31.12.2028 roku. 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału. 4. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego kwartału za dany kwartał. Natomiast raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy 5. W przypadku jednorazowego uruchomienia kredytu prowizja zostanie zapłacona jednorazowo z góry. 6. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 7. Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji. 9. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ...
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł na okres 15 lat, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Orchowo w 2011 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: - Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury i Strażaka w Orchowie - 45 000 zł - Budowa placu zabaw z wytyczonym miejscem na grilla w miejscowości Szydłówiec - 37 608 zł - Rewaloryzacja części parku w miejscowości Myślątkowo - kwota 39 809 zł 1. Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 30.09.2011r. 2. Spłata kredytu nastąpi w 60 równych ratach, począwszy od dnia 31.03.2014 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2013) do dnia 31.12.2028 roku. 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału. 4. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego kwartału za dany kwartał. Natomiast raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy 5. W przypadku jednorazowego uruchomienia kredytu prowizja zostanie zapłacona jednorazowo z góry. 6. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 7. Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji. 9. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ...

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia jest udzielenia kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł na okres 15 lat, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Orchowo w 2011 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: - Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury i Strażaka w Orchowie - 45 000 zł - Budowa placu zabaw z wytyczonym miejscem na grilla w miejscowości Szydłówiec - 37 608 zł - Rewaloryzacja części parku w miejscowości Myślątkowo - kwota 39 809 zł 1. Kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo do dnia 30.09.2011r. 2. Spłata kredytu nastąpi w 60 równych ratach, począwszy od dnia 31.03.2014 roku (karencja w spłacie kredytu do 31.12.2013) do dnia 31.12.2028 roku. 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. Ponadto zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 20 dnia każdego kwartału. 4. Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty kredytu będą płatne co kwartał, ostatniego dnia każdego kwartału za dany kwartał. Natomiast raty odsetek będą płatne co miesiąc, ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy 5. W przypadku jednorazowego uruchomienia kredytu prowizja zostanie zapłacona jednorazowo z góry. 6. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 4, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedynie wynagrodzenia banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. 7. Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji. 9. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągnięcia kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający załącza informacje niezbędne do przygotowania oferty - załączniki do SIWZ...

                                                                                                                                        

Wójt Gminy Orchowo

    /-/ Teodor Pryka

Załączniki

zmiana ogłoszenia (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2011-09-12 14:17:44
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2011-09-12 14:18:10
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2011-09-12 14:42:54
Ostatnia zmiana:2011-09-12 14:43:42
Ilość wyświetleń:826
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij