Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZASIŁEK RODZINNY - DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

KARTA USŁUG NR: ŚR/07

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ORCHOWO

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

Nazwa usługi:

ZASIŁEK RODZINNY – DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 

Wymagane dokumenty:

O      Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

O      Dokumenty do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

·        Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został udzielony,

·        Zaświadczenie o co najmniej 6-miesiecznym okresie pozostawania w stosunku pracy  bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

·        Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzającego, ze osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

·        Zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu,

·        Zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Ustawowy termin załatwienia sprawy:

ü      30 dni od dnia złożenia wniosku  wraz z prawidłowymi dokumentami

Miejsce załatwienia sprawy:

O      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie, ul Kościuszki 6, 62 – 436 Orchowo

O      Numer telefonu: (0-63) 2683010 lub (0-63) 2684090 wew. 31 i 28

O      Adres e-mail: GOPS@orchowo.pl

O      Numer pokoju: 7

O      Godziny pracy: poniedziałek – piątek 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania   prawa do zasiłku – odbierana osobiście w tutejszym Ośrodku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Koninie, ul. 1-Maja 7, 62 – 510 Konin za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

ü      Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. Dz 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

ü      Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz.U. Nr 105, poz. 881)

ü      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

ü      Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Dz 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Uwagi:

O      dodatek przysługuje, gdy osoba ubiegająca się ma przyznane prawo do zasiłku rodzinnego,

O      dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeśli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż  przez okres:

1)      24 miesięcy kalendarzowych;

2)      36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

3)      72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O      dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

1)      bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego  pozostawała w  stosunku pracy  przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

2)      podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna prace zarobkowa w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3)      dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki,  w żłobku albo w przedszkolu,  z wyjątkiem:   

  a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności      przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych

   b) dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o       których mowa w art. 3 pkt 7 oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

                   4)    w okresie urlopu wychowawczego uprawniony korzysta z zasiłku     

                         macierzyńskiego.

O      Aktualna wysokość dodatku wynosi 400 zł. miesięcznie.

 

DOSTĘPNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY

           

Sporządziła:

 Justyna Pilarska

 

Sprawdziła:

Irena Kowalewska

 

Zatwierdził:

Wójt Teodor Pryka

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 6, 62 – 436 Orchowo

 

 

 

 

Załączniki

Wniosek do pobrania (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2008-01-02 14:45:45
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2008-05-14 14:46:21
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2008-05-14 14:46:45
Ostatnia zmiana:2008-05-14 14:46:59
Ilość wyświetleń:1306

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij