Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZASIŁEK RODZINNY

KARTA USŁUG ŚR/3

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORCHOWO

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

Nazwa usługi:

ZASIŁEK RODZINNY

 

Wymagane dokumenty:

O      Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

O      Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

O      Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,

O      Odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

O      Orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

O      Zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu do szkoły ponad gimnazjalnej lub  szkoły wyższej,

O      Zaświadczenia z urzędu skarbowego i oświadczenia o wysokości dochodów wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

O      Nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego,

O      Kopię prawomocnego wyroku sądu zasądzającego wysokość alimentów,

O      Kopię prawomocnego odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,

O      Kopię aktu zgonu małżonka  lub rodzica dziecka,

O      Kopię prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka.

 

Zasiłek rodzinny ma na celu pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:

  • Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • Opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • Osobie uczącej się.

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje , jeżeli na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 r.  Nr 225, poz. 1635 ).

Ustawowy termin załatwienia sprawy:

ü      30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z  prawidłowymi dokumentami

Miejsce załatwienia sprawy:

O      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

O      Numer telefonu  (063)2684010 lub (063)2684090 w. 31 i 28

O      Adres e-mail: GOPS@orchowo.pl

O      Numer pokoju: 7

O      Godziny pracy: poniedziałek- piątek 7 30 – 15 30

 

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do zasiłku – odbierana osobiście  w tutejszym Ośrodku.

Tryb Odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, ul. 1 Maja 7, 62- 510 Konin za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

ü      Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2006r. Nr 139 , poz. 992 z późn.zm.)

ü      Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia  rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881)

ü      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)

ü      Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Uwagi:

O      Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego wynosi 504,00 zł na osobę, w przypadku gdzy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 583,00zł na osobę

O      Aktualna wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko wynosi

O      48,00zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

O      64,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

O      68,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku zycia.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności .

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje   jeżeli:

O      dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeński,

O      dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

O      osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

O      pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

O      osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

·        rodzice lub jedno z rodziców nie żyje

·        ojciec dziecka jest nieznany

·        powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

·        sąd zobowiązał rodziców jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka  i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

DOSTĘPNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNNY

Sporządziła :

Iwona Kowalczyk

 

Sprawdziła:

Irena Kowalewska

 

Zatwierdził:

Wójt Teodor Pryka

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

 

 

 

 

Załączniki

Wniosek do pobrania (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2008-01-02 14:34:03
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2008-05-14 14:33:39
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2008-05-14 14:34:03
Ostatnia zmiana:2008-05-14 14:37:03
Ilość wyświetleń:1514

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij