Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

KARTA USŁUG ŚR/2

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORCHOWO

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

Nazwa usługi:

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Wymagane dokumenty:

O      Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

O      Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne

O      Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

O      Zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów wszystkich pełnoletnich członków rodziny

O      Skrócony akt urodzenia dziecka

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 r.  Nr 225, poz. 1635 )

Ustawowy termin załatwienia sprawy:

ü      30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z  prawidłowymi dokumentami

Miejsce załatwienia sprawy:

O      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

O      Numer telefonu  (063)2684010 lub (063)2684090 w. 31 i 28

O      Adres e-mail: GOPS@orchowo.pl

O      Numer pokoju: 7

O      Godziny pracy: poniedziałek- piątek 7 30 – 15 30

 

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa doświadczenie pielęgnacyjnego  – odbierana osobiście  w tutejszym Ośrodku.

Tryb Odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, ul. 1 Maja 7, 62- 510 Konin za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

ü      Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2006r. Nr 139 , poz. 992 z późn.zm.)

ü      Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia  rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881)

ü      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)

ü      Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Uwagi:

 

O      Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O      Aktualna wysokość świadczenia  pielęgnacyjnego wynosi 420,00 zł miesięcznie

O      Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

§         Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury , renty, renty socjalnej, zasiłku stałego , zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

§         Osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, została umieszczona w rodzinie zastępczej , w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji,  lub  rehabilitacji w placówce  zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,  z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej

§         Osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,

§         Osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego , albo świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

DOSTĘPNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Sporządziła :

Iwona Kowalczyk

 

Sprawdziła:

Irena Kowalewska

 

Zatwierdził:

Wójt Teodor Pryka

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

 

 

 

Załączniki

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2008-01-02 14:39:29
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2008-05-14 14:28:14
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2008-05-14 14:27:55
Ostatnia zmiana:2008-05-14 14:40:42
Ilość wyświetleń:1314

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij