Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZASIŁEK CELOWY

KARTA USŁUG NR: GOPS/01

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ORCHOWO

 

 

Nazwa usługi:

ZASIŁEK CELOWY

 

Wymagane dokumenty:

O       wniosek osoby zainteresowanej

O       dowód osobisty

O       osoby pracujące - zaświadczenie o dochodach (NETTO) za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku osoby ubiegającej się  o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących

O       osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - aktualna historia bezrobotnego 

O       emeryci lub renciści -  odcinki lub kopia decyzji ZUS (oryginał decyzji do wglądu) lub zaświadczenie z ZUS – u,

O       osoby pobierające dodatki mieszkaniowe kopie decyzji przyznającej dodatek

O       osoby pobierające świadczenia rodzinne –  kopia decyzji przyznającej świadczenia (oryginał decyzji do wglądu),

O       uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeń z tytułu praktyki zawodowej,

O       studenci – zaświadczenie z uczelni o uzyskanych stypendiach lub ich braku,

O       osoby utrzymujące się z pracy dorywczej – oświadczenie o wysokości dochodów składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,

O       osoby otrzymujące alimenty – kopia wyroku sądu potwierdzającego wysokość uzyskiwanych alimentów (oryginał wyroku do wglądu) lub ostatni odcinek, w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów –zaświadczenie od właściwego komornika sądu,

O       osoby prowadzące pozarolniczą działalność – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, oraz oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów z prowadzenia pozarolniczej działalności składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek

O       dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy dokumentujące wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

O       umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

:

 

Opłaty:

O       Nie pobiera się

Ustawowy termin załatwienia sprawy:

O       30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Miejsce załatwienia sprawy:

O       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie, ul Kościuszki 6, 62 – 436 Orchowo

O       Numer telefonu: (0-63) 2683010 lub (0-63) 2684090 wew. 31 i 28

O       Adres e-mail: GOPS@orchowo.pl

O       Numer pokoju: 8

O       Godziny pracy: poniedziałek – piątek 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego – odbierana osobiście w tut. Ośrodku.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej itp.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, ul. 1-Maja 7, 62 – 510 Konin za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

O       Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)

O       Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2005r. Nr  77 poz. 672)

O       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

Uwagi:

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej i zdarzenia losowego. W tych przypadkach zasiłek ten może być przyznany niezależnie od wysokości dochodów osoby lub rodziny i nie może podlegać zwrotowi.

 

Kryterium dochodowe (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej) na osobę:

O       samotnie gospodarującą: 477 zł,

O       na osobę w rodzinie: 351 zł.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

 

 

 

DOSTĘPNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU CELOWEGO

Sporządziła:                                          sprawdził:                                 zatwierdził:

Magdalena Bojanowska-Ciesielska           Irena Kowalewska                    Wójt Teodor Pryka

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 6, 62 – 436 Orchowo

 

 

 

 

 

Załączniki

Wniosek (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2008-01-02 14:14:46
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2008-05-14 14:14:50
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2008-05-14 15:21:19
Ostatnia zmiana:2008-05-19 12:47:47
Ilość wyświetleń:1513

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij