<>

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY ORCHOWO

 

Gmina Orchowo

NIP: 667 173 51 11

Regon: 311019378

Teryt: 3023032

 

Urząd Gminy Orchowo

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

tel. 63 2684 090, 63 2684 094, 63 2684 096

fax 63 2684 094

e-mail: ug@orchowo.pl

NIP: 667 000 57 87

Regon: 000542474

         

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /ug_orchowo/skrytka  

 

Oficjalna strona internetowa Gminy Orchowo:  www.orchowo.pl

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Urząd Gminy czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Kasa Urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00


Dane do faktur i rachunków:

Gmina Orchowo

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo
NIP: 667 173 51 11

Regon: 311019378


Numer konta bankowego Urzędu Gminy Orchowo:
         Ludowy Bank Spółdzielczy Strzałkowo oddział Orchowo
            51 8543 0000 2003 3000 0101 0001 

__________________________________________________________________________________________________

 


Wójt Gminy: Jacek Misztal
e-mail: j.misztal@orchowo.pl

Z-ca Wójta: mgr Ewelina Gumienna
e-mail: e.gumienna@orchowo.pl

Sekretarz: mgr inż. Grzegorz Matkowski
e-mail: g.matkowski@orchowo.pl

Skarbnik: Anna Błaszczyk
e-mail: skarbnik@orchowo.pl

Przewodnicząca Rady Gminy:  Anna Kosiak

 


 

Głuchoniemi klienci Urzędu Gminy Orchowo, oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Orchowo, na adres e-mail: ug@orchowo.plna numer fax: 63 2684090 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub telefonicznie: (63) 2684090.


    WYKAZ TELEFONICZNYCH NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH, ADRESY e-mail

      

 

Imię i nazwisko

Nr tel.

Stanowisko

Nr biura

e-mail

Misztal Jacek

21

Wójt Gminy

15

j.misztal@orchowo.pl

Gumienna Ewelina

28

Zastępca Wójta

11

e.gumienna@orchowo.pl

Matkowski Grzegorz

22

Sekretarz Gminy

15

g.matkowski@orchowo.pl

Błaszczyk Anna

32

Skarbnik Gminy

4

skarbnik@orchowo.pl

 

 

 

 

Błaszczyk Paweł

25

Podinspektor ds. promocji i informatyki

18

promocjagminy@orchowo.pl

adm@orchowo.pl

Szmyt Paulina

31

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego

8

gnioc@orchowo.pl

Likowska Joanna

40

Młodszy referent ds. obsługi kasowej

3

kasagminy@orchowo.pl

Bartz Anna

39

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat

3

ewidencja.podatkowa@orchowo.pl

Pietrzak Natalia

36

Młodszy Referent ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dotacji oświatowych

6

gospodarka.odpadami@orchowo.pl

Kaczmarska Magdalena

37

Starszy Specjalista ds. płac i podatku VAT

5

alimenty.place@orchowo.pl

Kasprowicz Magdalena

36

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych

6

oswiata@orchowo.pl

Kolberg Agnieszka

23

Starszy Specjalista ds. obsługi Rady Gminy i archiwum zakładowego

16

radagminy@orchowo.pl

Bukowski Piotr

31

Starszy Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

8

pzp@orchowo.pl

Lange Jolanta

26

Starszy Specjalista ds. działalności gospodarczej, zamówień publicznych i rozliczeń komunalnych

3

podatek@orchowo.pl

Hendrysiak Jarosław

24

Radca prawny

16a

 

Czaplicka Alina

27

Kierownik USC

10

usc@orchowo.pl

Wędzikowski Piotr

29

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

7

gospodarka.komunalna@orchowo.pl

Kwitowska Dorota

29

Starszy Specjalista ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

7

ochrona.srodowiska@orchowo.pl

Wiśniewska Elżbieta

33

Specjalista ds. poboru podatków i opłat

3

pobor.podatkow@orchowo.pl

Wróblewska Barbara

37

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

finanse.gmina@orchowo.pl

Szczepankiewicz Beata

20

Sekretarka

15

ug@orchowo.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORCHOWIE

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

tel. 63 26 84 010

tel. 63 26 84 090 + wewn.

Mietlicka Iwona

80

KIEROWNIK GOPS

3

gops.kierownik@orchowo.pl

Derengowska Anna

83

GłÓWNY KSIĘGOWY

7

gops@orchowo.pl

Mikołajczak Aneta

82

PRACOWNIK SOCJALNY

4

gops@orchowo.pl

Bednarska Joanna

82

PRACOWNIK SOCJALNY

4

gops@orchowo.pl

Pilarska Justyna

81

INSPEKTOR

 ds. świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i stypendiów szkolnych

2

gops@orchowo.pl

Zielazna Joanna

 

81

REFERENT

ds. świadczeń rodzinych i funduszu alimentacyjnego

2

gops@orchowo.pl

Kwiatkowska Bernadetta

 

81

POMOC ADMINISTRACYJNA

ds. obsługi świadczenia wychowawczego

2

gops@orchowo.pl

Natalia Durska

81

POMOC ADMINISTRACYJNA

ds. obsługi świadczenia wychowawczego

2

gops@orchowo.pl

 

 

 

 

 

 

INNE

38

Organizacje pozarządowe

2

34

FAX